Metodické aktuality č. 7/2011

Praxe přináší různorodé, často nestandardní obchodní vztahy a plátci DPH jsou nuceni řešit, jak správně postupovat z hlediska daně z přidané hodnoty – zejména zda u složitějších obchodních transakcí, kterých se účastní tři nebo i více subjektů, uplatnit DPH či nikoliv anebo uplatnit osvobození od daně. Sedmé číslo Metodických aktualit jsme se proto rozhodli věnovat dani z přidané hodnoty u vícestranných obchodů. Oslovili jsme Ing. Václava Bendu, který problematiku vícestranných obchodů zpracoval jak z pohledu tuzemských dodání zboží, tak v rámci intrakomunitárních dodávek (včetně zjednodušeného postupu v třístranném obchodu) a při dovozu a vývozu zboží. Výklad je založen na praktických příkladech s využitím přehledných schémat.
Připravili jsme pro Vás také celou řadu nových stanovisek. Řešili jsme např. podmínky nároku na daňové zvýhodnění na vyživované dítě, zabývali jsme se daňovým posouzením příkazní smlouvy uzavřené se společníkem s.r.o. Naši čtenáři potřebovali poradit, jak postupovat z hlediska daně z nemovitostí u fotovoltaické elektrárny nebo z pohledu DPH u poplatků za využití platebního terminálu. Tyto a další zajímavé dotazy tvoří druhou tematickou část MA č. 7/2011.

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.
 

Vydal Svaz účetních České republiky dne 14. 6. 2011

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah........................obalka ma

I. DPH – PŘÍKLADY VÍCESTRANNÝCH OBCHODŮ
1. Úvod
2. Místo plnění
2.1. Místo plnění při dodání zboží
2.2. Místo plnění při pořízení zboží
2.3. Místo plnění při dovozu zboží
3. Vícestranné obchody v tuzemsku
3.1. Předmět daně
3.2. Přiznávání daně na výstupu a datum uskutečnění zdanitelného plnění
3.3. Daňové doklady
3.4. Základ daně
3.5. Sazby daně
3.6. Specifická pravidla pro vícestranné obchody v tuzemsku.
3.6.1. Prodej zboží na základě komisionářské smlouvy
3.6.2. Přeúčtování elektřiny, plynu, vody a tepla
4. Vícestranné obchody jako intrakomunitární dodávky zboží
4.1. Pořízení zboží z jiného členského státu
4.2. Dodání zboží do jiného členského státu
5. Zjednodušený postup v třístranném obchodu
5.1. Obecná pravidla
5.2. Praktická aplikace při splnění podmínek pro zjednodušený postup
5.3. Praktický postup v případech, kdy nejsou splněny podmínky pro zjednodušený postup
6. Vícestranné obchody při dovozu a vývozu zboží
6.1. Dovoz zboží
6.2. Vývoz zboží
 
II. STANOVISKA K DOTAZŮM .

 1. Zahájení podnikání
 2. FVE a daň z nemovitostí
 3. Chybná mzda/plat
 4. Příkazní smlouva s jednatelem a společníkem
 5. Daňové zvýhodnění na dítě
 6. Pracovní volno v případě úmrtí manžela
 7. Taxislužba a paušální výdaj na dopravu
 8. Fakturace manželovi a synovi .
 9. Účet 413
10. Poplatek za platbu kartou 
11. Přeúčtování mýtného a DPH 
12. Daňové zvýhodnění a přerušení studia 
13. Zálohy na rozdělení zisku společníka v.o.s.
14. Prodej nákladního auta 
15. Občerstvení na školení 
16. SVJ – dohoda o narovnání a úpravě vzájemných vztahů při výstavbě
17. Příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění
18. Souhrnný výdajový doklad
19. Nárok na odpočet DPH