Metodické aktuality č. 9/2010

Od 1. 1. 2011 se bude při daňovém řízení postupovat podle nového zákona č. 280/2009 Sb., který nahradí dosud platný zákon o správě daní a poplatků. Daňový řád obsahuje nové pojmy, zásady a instituty, přináší také řadu změn, na které daňová praxe již dlouho čekala. Na nejvýznamnější změny ve správě daní upozorňuje ve svém příspěvku JUDr. Jaroslav Kobík.
Víte, k čemu slouží daňová informační schránka (DIS)? Chtěli byste využívat služby DIS, ale nevíte, co pro to musíte udělat? V tomto čísle MA získáte základní informace, jak schránku zřídit a jakým způsobem si zajistit přístup k informacím z elektronického spisu vedeného daňovou správou (autor: Ing. Eleonora Herlíková).
Inspiraci při řešení Vašich účetních a daňových problémů jistě naleznete i ve zpracovaných odborných stanoviscích.

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 18. 10. 2010

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah........................obalka ma

I. DAŇOVÝ ŘÁD ANEB CO NÁS ČEKÁ A NEMINE
 1. Pokud jde o nové pojmy a legislativní zkratky
 2. Pokud jde o určení místní příslušnosti daňových subjektů
 3. Pokud jde o daňový subjekt
 4. Pokud jde o počítání lhůt
 5. Pokud jde o doručování
 6. Pokud jde o dokumentaci vedenou správcem daně
 7. Pokud jde o vyhledávací činnost
 8. Pokud jde o daňovou kontrolu
 9. Pokud jde o vytýkací řízení, nově o postup k odstranění pochybností
10. Pokud jde o opravné a dozorčí prostředky
11. Pokud jde o vyměřovací řízení
12. Pokud jde o doměřovací řízení
13. Pokud jde o lhůtu pro stanovení daně
14. Pokud jde o placení daně
15. Pokud jde o sankce při správě daní
16. Pokud jde o prominutí příslušenství daně

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

II. DAŇOVÁ INFORMAČNÍ SCHRÁNKA (DIS)
Žádost o zřízení daňové informační schránky
Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky

III. DOTAZY A ODPOVĚDI
 1. Ukončení činnosti sdružení dvou fyzických osob
 2. Rezerva na opravu budovy při ukončení podnikání
 3. Rozpuštění rezervy na opravy
 4. Účtování v bytovém družstvu
 5. DPH u autorských honorářů
 6. Pořízení zboží z jiného členského státu
 7. DPH a přijaté zálohy na energie
 8. Pronájem bytů neziskovou organizací a obrat z pohledu DPH
 9. Služby poskytnuté zahraniční osobou
10. Poskytnutí poradenské služby
11. Dovolená u zaměstnankyně na rodičovské dovolené
12. Zaměstnankyně na mateřské dovolené
13. Daňové rezidentství fyzické osoby
14. Osobní automobil pořízený na úvěr
15. Pohledávka za dlužníkem, u kterého proběhla reorganizace
16. Poplatek za prověření odborné způsobilosti zaměstnance
17. Originální účetní doklady
18. Vedení pokladny, pokladní doklady
19. Fyzická osoba účetní jednotkou
20. Daňové zvýhodnění na dítě při ztrátě z podnikání
21. Prodej stroje do vlastní společnosti
22. Úhrada ztráty z nerozděleného zisku
23. Soukromé auto manželky
24. Přeprava osob přes Rakousko
25. Přerušení daňového odpisování