Metodické aktuality č. 4/2007

Ještě před podáním daňového přiznání se můžete inspirovat, jak spočítat správně daňové přiznání studentce, tvořit daňově relevantní opravné položky či uplatnit slevy na daních u distančního studia.

Nezapomeňte správně provést pro účely účetní závěrky inventarizaci, Metodické aktuality Vám poradí, jak je to s průběžnou inventarizací.Pokud Vás trápí DPH např. u mýtného nebo máte nejasnosti, když plátce DPH vystaví daňový doklad na dodání zboží plátci s datem vystavení dřívějším, než je datum uskutečnění zdanitelného plnění, neváhejte a čtěte Metodické aktuality č. 4/2007.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 2. 4. 2007

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah...............

Dotazy a odpovědi
 1. Daňový doklad na přijatou zálohu
 2. Srážková daň z podílů na zisku
 3. Vázání peněz na bankovním účtu ve výši rezerv
 4. Rezervy na opravy hmotného majetku
 5. Dočasná stavba
 6. Přiznání invalidního důchodu a podnikání
 7. Dohoda o narovnání
 8. Prodej akcií
 9. Účetní operace při vzniku společnosti s ručením omezeným
10. Prodej bytu a garáže - smlouva o smlouvě budoucí
11. Inventarizace zboží
12. Leasing a minimální základ daně u podnikatele
13. Daňové výdaje u prodejce vín
14. Půjčka z jedné společnosti do druhé
15. Cena mezi personálně spojenými osobami
16. Odměna předsedy výboru ve společenství vlastníků jednotek
17. Náležitosti dokladu z pohledu DPH
18. Úroky z hypotečního úvěru
19. Prodej domu a uplatnění úroků z úvěrů
20. Zdaňování příjmů u tanečníků
21. Uložení účetní závěrky v obchodním rejstříku
22. Vklad části podniku
23. Odkoupení dříve pronajaté nemovitosti, která byla technicky zhodnocena
24. Zařízení na výrobu elektrické energie z bioplynu
25. Prodej cenných papírů
26. Organizační složka státu
27. Ocenění zásob při přechodu na účetnictví
28. Posouzení daňových výdajů u pronájmu
29. Prodej montážního auta
30. Osvobození příjmů z prodeje bytu
31. Částečná likvidace budovy v souvislosti s jejím technickým zhodnocením
32. Dotace na rekonstrukci zimního stadionu
33. Sociální a zdravotní pojištění při soukromém používání auta zaměstnancem
34. Služby dle § 10 odst. 6 zákona o DPH
35. Penzijní připojištění
36. Kapesné
37. Zaokrouhlování cestovních náhrad
38. Pravidelné pracoviště
39. DPH u zabezpečovacích zařízení
40. Slevy na daních u distančního studia
41. Daňová povinnost studentky
42. Zařazení stroje v reklamačním řízení
43. Tvorba daňových opravných položek
44. Mýtné a DPH
45. Výdaje na archeologický průzkum
46. Emisní povolenky
47. Daňový doklad vystavený před datem uskutečnění zdanitelného plnění