Metodické aktuality č. 1/2007

Stanoviska k problematice používání automobilu v podnikání,
dopady soukromého používání osobního využívání automobilu zaměstnancem, řešení dotazů v souvislosti s přechodem z daňové evidence na účetnictví, možnosti úhrady cestovních náhrad při různých způsobech spolupráce s účetní jednotkou, kalkulace vstupní ceny dlouhodobého majetku při částečné likvidaci, přiznaných dotacích, scelení parcel, přístupy k optimální aplikaci DPH a řada dalších výkladů.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 2. 1. 2007

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah........................

  I. Dotazy a odpovědi
  1. Pracovní pohotovost
  2. Automobil při pracovní cestě
  3. Služební vozidlo pro soukromé účely
  4. Přechod z daňové evidence na účetnictví
  5. Náhrady za dovolenou
  6. Zdanění odměn a dalších požitků
  7. Cestovní náhrady členů sdružení
  8. Neschopenka jako účetní doklad
  9. Autorské honoráře
10. Sponzoring
11. Škoda způsobená neznámým pachatelem
12. Zaúčtování daru
13. Účtování oceňovacích rozdílů cenných papírů u nadací
14. Částečná likvidace budovy v souvislosti s jejím
      technickým zhodnocením
15. Nákup a prodej ojetých osobních automobilů
      z pohledu DPH
16. Ukončení činnosti OSVČ a změna v uplatňování
      daňových výdajů
17. Povinnost vést účetnictví u občanského sdružení
18. Prodej rodinného domu
19. Dodatečně přiznaná dotace na dlouhodobý majetek
20. Zdanění příjmů místostarosty
21. Technické poradenství a DPH
22. Prodej osobního automobilu
23. Zvýšení obchodního podílu
24. Internetová prezentace a DPH
25. Přefakturace a obrat pro účely DPH
26. Podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě
27  Proplacení jízdného zaměstnanci
28. Soukromé využívání osobního automobilu zaměstnancem
29. Daňové zvýhodnění
30. Autorská smlouva
31. Faktury do zahraničí v daňové evidenci
32. Přechod z daňové evidence na účetnictví
33. Smlouva o dílo
34. Inventarizace v daňové evidenci
35. Nezletilé dítě a podnikání
36. Pronajímání nemovitosti
37. Výměna oken
38. Peněžní poukázky jako dar
39. Uplatnění § 7 odst. 2 zákona o účetnictví
40. Účetní přístup k multilicencím
41. Daňová účinnost opravných položek
42. Scelení parcel
43. Vyplácení kapesného
44. Nákup a prodej cenných papírů
 
  Rejstřík zodpovězených dotazů ročník 2006