Metodické aktuality č. 5/2006

Tentokrát jsme zařadili do Metodických aktualit č. 5/2006 téma, které někteří z Vás mohou považovat za nepotřebné pro svoji práci. Opak je pravdou. Ekonomická realita stále více tlačí na to, že se podniky spojují, řetězí, vytvářejí efektivnější seskupení různé podstaty
a charakteru. Autor obsahu Metodických aktualit velmi vhodnou formou popsal základní a zásadní informace a postupy v oblasti konsolidace účetní závěrky. Zpracování složitého tématu umožní každému z Vás pochopit zásady, podstatu
a přístupy ke konsolidaci. V případě potřeby doplnit další informace nás neváhejte kontaktovat, anebo si vyberte některý ze seminářů, který Ing. Lubomír Harna
na toto téma má po celé České republice – viz například www.svaz-ucetnich.cz

Vydal Svaz účetních České republiky dne 19. 4. 2006

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah...............

2. Hlavní body vývoje předpisů v ČR v oblasti konsolidace
2.1 Pojetí konsolidace v ČR
2.1.1 Francouzské pojetí
2.1.2 Zjednodušení konsolidace
2.1.3 Novela zákona o účetnictví od roku 2002
2.1.4 Novela opatření
        - pokynů pro konsolidaci podnikatelů (od2002)
2.1.5 Vyhláška č. 500/2002
2.1.6 České účetní standardy pro podnikatele (od 2004)
2.1.7 Novela vyhl. č. 500/2002 pro podnikatele (od 10/2005)
2.2 Shrnutí vývoje předpisů v ČR

3. Konsolidace a IAS/IFRS

4. Základní postupy při konsolidaci
4.1 Příprava konsolidace
4.1.1 Vymezení konsolidačního celku, výpočty podílů
4.1.2 Konsolidační pravidla
4.1.3 Úpravy a přetřídění účetních závěrek
4.1.4 Datum akvizice
4.1.5 Stanovení konsolidačního celku
4.1.6 Konsolidační rozdíl

5. Příklady použití jednotlivých metod
5.1 Ekvivalenční metoda
5.1.1 Ekvivalence 1.rok
5.1.2 Ekvivalence 2. (a další) rok
5.1.3 Přenos úprav z minulých let
5.1.4 Ekvivalence - pozdější zařazení přidruženého podniku
5.1.5 Vylučování vzájemných vztahů při ekvivalenci
5.1.6 Záporný vlastní kapitál přidruženého podniku

5.2. Plná metoda
5.2.1 Plná metoda 1.rok
5.2.2 Plná metoda 2. (a další) rok
5.2.3 Vylučování vzájemných vztahů při plné metodě
5.2.4 Vylučování nespotřebovaných dodávek
5.2.5 Dopad vylučování vzájemných vztahů na menšinové podíly
5.2.6 Vylučování ztráty
5.2.7 Vylučování vyplacených dividend
5.3 Poměrná metoda
5.3.1 Vylučování vzájemných vztahů při poměrné metodě
5.4 Menšinové podíly při záporném vlastním kapitálu
5.5 Změny podílů

6. Konsolidovaný výkaz peněžních toků

7. Konsolidace pří více úrovních
7.1 Postupná konsolidace
7.2 Přímá konsolidace