Metodické aktuality č. 2/2006

V Metodických aktualitách č. 2 najdete názory odborníků na praktická řešení konkrétních dotazů. Druhá část časopisu obsahuje reakci
na novelizovanou smlouvu o zamezení dvojího zdanění s Francií (autor Ing. Pavel Kyselák).

Vydal Svaz účetních České republiky dne 1. 2. 2006

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah...............

I. Odpovědi na dotazy
  1. Aktuální podoba výsledovky
  2. Snížení pořizovací ceny zásob
  3. Změna odpisového plánu
  4. Náklady související s pořízením majetku
  5. Úhrada nákladů soukromou platební kartou
  6. DPH u advokáta
  7. Příjmy lékaře ze zahraniční praxe
  8. Dopad účtování na výši DPH u faktur v cizí měně
  9. Řešení skladové evidence
10. Pomoc rodinného příslušníka ve firmě
11. Vyúčtování za správu domu
12. Úroky z úvěru na získání družstevního bytu
13. Nepeněžní úhrada reklamních služeb
14. Změny v silniční dani pro rok 2006
15. Tvorba rezervy na opravy pronajatých místností
16. Odpisy nemovitého majetku jako odčitatelné položky na výzkum a vývoj
17. Zpracování letáku pro slovenského odběratele
18. Účetnictví a § 73 odst. 11 zákona č. 235/2004 Sb.
19. Zákon o zaměstnanosti
20. Software a DPH
21. Audit organizačních složek
22. Nezaplacení za nekvalitní službu
23. Platba zbožím za obchodní podíl
24. Daňové náklady při konkurzu
25. Reinvestiční odpočet při hospodářském roku
26. Cena pozemku
27. Poplatky za uznání zkoušek a praxe

II. Smlouva o ZDZ s Francií

III. Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2006