Vzdělávací seminář:
Zákoník práce po novele 2023 - ONLINE

Číslo semináře / VS: 33723

Přednáší JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.
právník, advokát, vysokoškolský pedagog
Termín pondělí 30. října 2023
Začátek

9:00 - 12:00 hod.

Místo ONLINE

Program semináře

V létě 2023 Parlament ČR projednávala novelu zákoníku práce, která nabývá účinnosti v říjnu 2023 a lednu 2024. Zařazujeme proto do naší nabídky prakticky orientovaný seminář vedený odborníkem na pracovní právo JUDr. Jakubem Tomšejem, Ph.D. z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Na semináři nabídneme prakticky orientované informace o jednotlivých změnách s důrazem na výklad nových práv a povinností zaměstnavatelů a zaměstnanců a náměty na změny v procesech a nastaveních pro zaměstnavatele.

OBSAH

  • úvod do problematiky,
  • práce z domova a hrazení jejích nákladů,
  • informační povinnosti zaměstnavatele,
  • DPP a DPČ včetně dovolené,
  • pracovní doba, doba odpočinku a práce přesčas,
  • slaďování pracovního a rodinného života, rodičovská a otcovská dovolená,
  • doručování a elektronická komunikace,
  • další změny a novinky.
Pro členy SÚ
1 990 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 290 Kč
s DPH