Vzdělávací seminář:
Vybrané problémy související s účetní závěrkou 2019

Číslo semináře / VS: 39409

Přednáší Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
MF ČR, VŠE Praha
Termín pondělí 16. prosince 2019
Začátek

9:00 - 15:00 hod.

Místo Vinohradská 2022/125, 13000 Praha 3

Program semináře

URČENO

Seminář je určen pracovníkům organizačních složek státu a jimi zřizovaných příspěvkových organizací, státních fondů, územních samosprávných celků a jimi zřizovaných příspěvkových organizací a dobrovolných svazků obcí, zejm. účetním, vedoucím ekonomických odborů, pracovníkům rozpočtových a majetkových odborů, interním auditorům a dalším, kteří jsou odpovědní za přípravu a správu ekonomických dat, financování a finanční řízení obecně.

Cílem semináře je připomenout a procvičit použití některých účetních metod a postupů typických pro závěrkové operace a souvisejících se sestavováním řádné účetní závěrky. Zdůrazněny budou souvislosti s inventarizací majetku a závazků, vnitřními předpisy a interpretací některých položek účetní závěrky, například v souvislosti se schvalováním účetní závěrky.

OBSAH

  • Základní teoretická východiska a pravidla pro sestavování účetních závěrek VÚJ
  • Použití účtů příštích období a dohadných účtů
  • Vybraná případná nová ustanovení účetní legislativy VÚJ relevantní pro účetní závěrku za rok 2019  
  • Rezervy a opravné položky
  • Práce s odpisovými plány
  • Vnitřní předpisy

Pozn.: Posluchačům doporučujeme, aby si na seminář přinesli vlastní jednoduchou kalkulačku.

Účastníci semináře obdrží po jeho ukončení osvědčení o absolvování akce (akreditace MV ČR). V této souvislosti žádáme posluchače o uvedení následujících údajů v přihlášce: titul, jméno, příjmení, datum a místo narození, pracovní pozice.

Podle zákona o DPH je vložné pro posluchače z ÚSC osvobozeno od DPH.

Pro členy SÚ
2 690 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 690 Kč
s DPH