Vzdělávací seminář:
Účetnictví na Kuksu - účtování vybraných transakcí ve veřejném sektoru

Číslo semináře / VS: 39500

Přednáší Ing. Jan Černý
certifikovaný účetní, auditor
Termín od středy 27. do čtvrtka 28. července 2022
Začátek

Zahájení dne  27. července od 10:00 hod. (prezence od 9:30 hod.), ukončení dne 28. července cca v 16 hod.

Místo hospitál Kuks

Program semináře

URČENO:

Účetním či jiným ekonomickým pracovníkům ve státních organizacích, externím účetním, daňovým poradcům, auditorům pracujícím pro státní rozpočtové či příspěvkové organizace.

PROGRAM:

První den se dozvíte nebo si osvěžíte teoretické informace o účtování majetku, transferů, fondů a vlastního jmění s důrazem na odlišnosti a specifika veřejného sektoru. Druhý den praktické příklady. Půjde zejména o problematické oblasti dlouhodobého majetku (svěření, výpůjčka, pořízení koupí, bezúplatné nabytí od státní organizace nebo jiného subjektu…), účtování transferů=dotací (krátkodobé, dlouhodobé, provozní, investiční, s vyúčtováním i bez, s podílem prostředků z EU..., účtování fondů. Zvolené oblasti spolu souvisí, proto byly takto z celé široké palety účetních oblastí zvoleny.

NĚKTERÉ ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY:

Specifika účtování dlouhodobého majetku:   

 • Klasifikace
 • Rozvahová a podrozvahová evidence
 • Bezúplatné a úplatné nabytí
 • Svěření majetku
 • Odepisování účetní a daňové
 • Souvislost s transfery a fondy  

Transfery = „dotace“:  

 • Provozní/investiční
 • S vyúčtováním nebo bez povinnosti vyúčtovat
 • Jedno/víceleté
 • S podílem zdrojů EU
 • Souvislost s fondy
 • Bezúplatné převody majetku od státních organizací.  
 • Bezúplatné převody – dary – od subjektů mimo veřejnou sféru nebo zdroje EU

Fondy:

 • Druhy fondů u rozpočtových a příspěvkových organizací
 • Pravidla pro tvorbu a čerpání fondů
 • Pravidla pro zůstatky fondů ve vazbě na finanční prostředky
 • Aktuální pohled na FKSP – dopady „covid“
 • Aktuální problematika v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině

Základní informace o přezkumu hospodaření, prověrce účetní závěrky, auditu účetní závěrky, schvalování a zveřejňování účetních závěrek příspěvkových organizací.     

Diskuse.

 

Akce se koná v hospitálu Kuks, Kuks (mezi Jaroměří a Dvorem Králové n. L.). Příjezd autem: z hlavní silnice odbočit na Brod, Slotov a Kuks. Železniční zastávka cca 100 m od areálu.
Spojte kvalitní odborný kurz s pobytem v nádherném historickém areálu.
Zahájení dne  27. července od 10:00 hod. (prezence od 9:30 hod.), ukončení dne 28. července cca v 16 hod.
Vložné zahrnuje podkladové materiály, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, stravování v rozsahu plné penze, občerstvení (coffeebreak), parkovné. Účast možná samozřejmě i bez ubytování.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 603 153 473, popř. zašlete svůj dotaz na zemanek@icu-praha.cz.

Pro členy SÚ
6 190 Kč
s DPH
Pro ostatní
6 590 Kč
s DPH