Vzdělávací seminář:
Účetní závěrka s vazbou na daň z příjmů u nestátních neziskových organizací

Číslo semináře / VS: 33591

Přednáší Ing. Miroslava Nebuželská
certifikovaná účetní, auditorka, ACCA, zkušená lektorka se specializací na neziskový sektor
Termín pátek 11. března 2022
Začátek

9:00 - 15:00

Místo on-line / ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 13000 Praha 3

Program semináře

Cílem semináře je předat informace a vyzkoušet si na příkladu provedení účetní závěrky a sestavení přiznání k dani z příjmů nestátní neziskové organizace.

Obsah:

  • výklad klíčových účetních postupů - závěrkové práce, účtování bezúplatných příjmů (dotace, dary,...), veřejná sbírka, fondy, dohadné položky a časové rozlišení, zásoby, dlouhodobý majetek,…,
  • postup sestavení účetní závěrky za rok 2021 – rozvaha, výkaz zisku a ztráty – rozdělení na hlavní a hospodářskou činnost, příloha – specifika v porovnání s podnikateli,
  • pravidla pro daň z příjmů neziskové organizace – různé druhy poplatníků a režimy zdanění, předmět daně, osvobozené příjmy, snížení základu daně, kdy nezisková organizace musí a kdy nemusí přiznání k dani z příjmů podat,
  • praktický postup přípravy a vyplnění přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2021 na základě konkrétního zadaného příkladu,
  • přehled povinností navazujících na účetní závěrku - schválení a zveřejnění závěrky, registrační povinnosti, výroční zpráva, audit apod.
  • diskuse.

Seminář bude prezenčně i on-linePři variantě on-line bude vložné o 50,- Kč nižší. 

Používáme aplikaci Microsoft Teams. Připojit se k on-line vysílání není vůbec složité. Den před konáním obdržíte e-mail s odkazem, na který stačí kliknout. Tak se dostanete do on-line školící místnosti a můžeme začít.

 

Pro členy SÚ
2 490 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 790 Kč
s DPH