Vzdělávací seminář:
TRANSFEROVÉ CENY

Číslo semináře / VS: 33493

Přednáší Ing. Michal Jelínek, Ph.D.
partner V4 Group
Termín čtvrtek 28. listopadu 2019
Začátek

9:00 - 15:30 hod.

Místo Vinohradská 2022/125, 13000 Praha 3

Program semináře

URČENO

Seminář je určen pro jednatele, finanční ředitele, zaměstnance finančních oddělení.

OBSAH

Legislativní rámec převodních cen

 • Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy (OECD)
 • EU Code of Conduct
 • Zákon o daních z příjmů, Pokyny GFŘ, MFČR
 • Arbitrážní konvence
 • Definice kapitálově a jinak spojených osob

Využití metod transferových cen při kalkulaci cen

 • Praktická aplikace metod při kalkulaci vnitroskupinových cen a jejich návaznost na manažerské účetnictví
 • Vztah rizika a cenové kalkulace
 • Specifika při poskytování služeb a financujících transakcích
 • Případová studie

Daňová kontrola převodní cen a dokumentace k převodním cenám

 • Typický průběh daňové kontroly
 • Dokumentace pro nadnárodní skupiny působící v rámci EU
 • Náležitosti dokumentace k převodním cenám pro účely českého správce daně
 • Specifika dokumentace při poskytování služeb (substance, benefit a arm‘s length test)
 • Případová studie

Vybraná judikatura a nálezy z daňových kontrol

 • Judikatura krajských soudů a NSS v oblasti převodních cen
 • Vybrané nálezy českého správce daně v oblasti převodních cen
Pro členy SÚ
2 290 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 790 Kč
s DPH