Vzdělávací seminář:
Speciál pro účetní veřejného sektoru V. - inventarizace a roční účetní závěrka

Číslo semináře / VS: 39474

Přednáší Ing. Simona Pacáková
auditorka, členka metodické rady SÚ ČR, specialistka na veřejný a neziskový sektor
Termín pátek 3. listopadu 2023
Začátek

9:00 - 14:00 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Program semináře

OBSAH

I. Inventarizační vyhláška

  • požadavky na organizační zajištění,
  • inventurní soupisy.

II. Sestavení roční účetní závěrky

  • Rozvaha,
  • Výkaz zisku a ztráty,
  • příloha a její obsah,
  • kontrolní vazby.

III. Schválení účetní závěrky

  • schvalovací vyhláška,
  • termíny pro schválení účetní závěrky.

IV. Zasílání dat do CSUIS

V.  Konsolidační vyhláška a sestavení výkazů za Českou republiku

Pro členy SÚ
2 890 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 890 Kč
s DPH