Vzdělávací seminář:
Přeshraniční transakce v nejdůležitějších okruzích v příkladech včetně řešení po významných novelách DPH 2020 a 2021

Číslo semináře / VS: 33643

Přednáší Ing. Vladimír Zdražil
člen metodické rady SVAZU ÚČETNÍCH
Termín úterý 6. prosince 2022
Začátek

9:00 - 13:00

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 13000 Praha 3

Program semináře

URČENO

Pro tuzemské plátce DPH zaměřené na přeshraniční službové a zbožové obchody.

OBSAH

  • úloha „daňového statutu“ obchodního partnera při přeshraniční fakturaci – aneb několik nezbytných zásad nutných pro správné daňové řešení v závislosti na povaze obchodního partnera,
  • dodací doložky v kupních smlouvách a jejich vliv na průběh obchodní transakce a na účtování,
  • osvobození s nárokem na odpočet DPH – jak ho obhájit vůči správci u zbožových obchodů do EU a do třetích zemí, judikáty EMAG, Euro tyre atd., řetězové obchody v rámci EU v kontextu novely ZDPH 2020, přemístění zboží a nový paragraf 18, tj. úprava call-off stock, zpřísnění podmínek pro osvobození ve vazbě na prokázání přepravy,
  • služby s přeshraničním prvkem – přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění /splnění podmínek základního pravidla dle paragrafu 9 ZDPH/ anebo dle zvláštních pravidel /viz paragraf 10 ZDPH/,
  • definice dovozu a vývozu v celních předpisech a v ZDPH. Průsečík obou předpisů do evidence DPH a účetnictví,
  • dovoz zboží – uplatnění DPH při dovozu, celní problematika, faktury při dovozu, rizika při dovozu,
  • vývoz zboží – uplatnění DPH při vývozu, celní problematika, faktury při vývozu, důkazní prostředky,
  • kontrolní hlášení a jeho sekce A.2. zaměřená na přijatá plnění ze zahraničí – časové souvislosti paragrafu 24,25 ZDPH,
  • souhrnné hlášení a vykazování vydaných přeshraničních plnění v něm – souvislosti mezi výstupy obchodních partnerů – provázanost SH a DAP,
  • neobvyklé obchodní modely v rámci EU včetně smluvních typů – práce na movité věci, propůjčování matric, forem a nástrojů, komisionářské smlouvy a další.
Pro členy SÚ
2 390 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 690 Kč
s DPH