Vzdělávací seminář:
Pracovní poměr pod lupou - ONLINE

Číslo semináře / VS: 33742

Přednáší JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.
právník, advokát, vysokoškolský pedagog
Termín od pátku 2. do pátku 16. února 2024
Začátek

9:00 - 12:00 hod.

Místo ONLINE

Program semináře

Cyklus tří ONLINE kurzů za zvýhodněnou cenu.

Lze se hlásit i na jednotlivé kurzy zvlášť.

Kurs poskytuje základní přehled informací o právní úpravě pracovního práva a zaměřuje se na praktický výklad o právech a povinnostech zaměstnanců a zaměstnavatelů. Kurs je určen zejména pro účetní, mzdové účetní, personalisty nebo vedoucí zaměstnance, kteří pro svou práci potřebují základní orientaci v pracovním právu. Posluchači s omezenými zkušenostmi v pracovním právu ocení přehledný výklad základních institutů zákoníku práce. Zkušenějším posluchačům kurs nabízí výklad častých chyb z praxe a odpovědi na často kladené otázky.

OBSAH

1. blok – Vznik pracovního poměru  

 • základní vymezení pracovněprávních vztahů aneb ne každá práce je regulována zákoníkem práce,
 • závislá práce, nelegální práce, švarcsystém,
 • postup zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru, výběr zaměstnanců, vstupní náležitosti včetně lékařských prohlídek, 
 • vznik pracovního poměru,
 • pracovní smlouva a její obvyklá ustanovení,
 • změny pracovního poměru,
 • převedení zaměstnance na jinou práci,
 • dočasné přidělení.

 

2. blok - Změna a skončení pracovního poměru 

 • skončení pracovního poměru,
 • výpověď včetně podrobného výkladu výpovědních důvodů,
 • okamžité zrušení pracovního poměru,
 • dohoda o rozvázání pracovního poměru,
 • zrušení pracovního poměru ve zkušební době,
 • další způsoby skončení pracovního poměru,
 • hromadné propouštění,
 • jak se bránit proti výpovědi,
 • pracovněprávní spory.

 

3. blok -  Pracovní doba a doba odpočinku

 • pojem pracovní doby,
 • rozvržení pracovní doby,
 • pružné rozvržení pracovní doby, konto pracovní doby,
 • přestávky v práci a doby odpočinku,
 • pracovní pohotovost,
 • pojem dovolené,
 • výpočet dovolené v příkladech,
 • překážky v práci,
 • pracovní doba a dovolená u DPP a DPČ.
Pro členy SÚ
5 990 Kč
s DPH
Pro ostatní
6 390 Kč
s DPH