Vzdělávací seminář:
OPRAVY CHYB MINULÝCH OBDOBÍ

Číslo semináře / VS: 33481

Přednáší Tomáš Líbal
účetní poradce
Termín čtvrtek 3. října 2019
Začátek

9:00 - 13:00 hod.

Místo Vinohradská 2022/125, 13000 Praha 3

Program semináře

URČENO

Seminář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům.

OBSAH

  • Kde chyby vznikají a jak jim předcházet
  • Stručná rekapitulace v postupu účtování při opravě chyb minulých období v minulosti a aktuální způsob
  • Právní úprava opravy chyb a její vývoj – Interpretace NÚR a její promítnutí do prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví
  • měny v účetních odhadech a změny v účetních metodách
  • Jiný výsledek hospodaření – postupy účtování a promítnutí do účetní závěrky
  • Opravy nesprávného účtování nákladů a výnosů minulých období významné a nevýznamné
  • Dopad oprav chyb na údaje v účetní závěrce – nutnost úprav hodnot minulých období
  • Opravy chyb a jejich dopad na daň z příjmů – možnost, resp. povinnost podání dodatečného přiznání k dani z příjmů
  • Příklady účtování při opravě chyb
Pro členy SÚ
2 090 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 590 Kč
s DPH