Vzdělávací seminář:
Novela zákona o DPH 2019

Číslo semináře / VS: 1/2019

Přednáší Olga HOLUBOVÁ
specialistka na DPH, Daňová osobnost roku 2015 a 2016
Termín pátek 11. ledna 2019
Začátek

9:00 hodin (prezence od 8:45 hod., předpokládaný konec cca 14:00 hod.)

Místo SČMVD, zasedačka C - 4.patro, Václavské náměstí 21, Praha 1 (vchod z Jindřišské ulice mezi prodejnou květin a zadním vchodem do obchodního domu)

Program semináře

Novela zákona o DPH  2019

Posluchači budou seznámeni s rozsáhlou novelou zákona o DPH, která se dotkne všech plátců. Pomocí příkladů budou probrána nejdůležitější novelizovaná ustanovení. Důraz bude kladen na praktickou aplikaci. V rámci časových možností dostanou prostor i dotazy a konzultace

 • Úplata, dotace k ceně, nájem nemovitostí, leasing
 • Sledování obratu
 • Osoby povinné k dani – nové vymezení
 • Speciální novinky pro veřejnoprávní subjekty
 • Digitální služby – místo plnění
 • Poukazy – nová pravidla
 • Doručování daňových dokladů, záznamní povinnost
 • Nový výpočet daně, zaokrouhlování
 • Směna, platby virtuální měnou
 • Oprava základu daně, nový postup u nedobytných pohledávek
 • Osvobození bez nároku na odpočet
 • Služby vázané na dovoz a vývoz zboží
 • Korekce odpočtu a změna režimu nově
 • Vracení daně
 • Režim přenesení daňové povinnosti
 • Časový posun
Pro členy SÚ
2 000 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 200 Kč
s DPH