Vzdělávací seminář:
Nemovitosti v účetnictví a daních

Číslo semináře / VS: 33538

Přednáší Jan Tecl
daňový poradce
Termín úterý 29. září 2020
Začátek

9:00 - 16:00 hod.

Místo Vinohradská 2022/125

Program semináře

OBSAH

Účetnictví

  • vstupní cena, TZ,
  • opisy + komponentní odpisování.

Pořízení, užívání a prodej z pohledu DPH

  • nárok na odpočet,
  • krácení DPH,
  • vyrovnání a úprava odpočtu,
  • nájem.

Pořízení, užívání a prodej z pohledu DPPO

  • odpisy,
  • nájemní vztahy.

Nemovitosti a další daně (daň z nabytí nemovitých věcí, daň z nemovitých věcí)

Nejčastější chyby při účtování nemovitých věcí

Pro členy SÚ
2 390 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 890 Kč
s DPH