Vzdělávací seminář:
Náklady a výnosy - účetní a daňový pohled

Číslo semináře / VS: 33733

Přednáší Ing. Petr Kout, CSc.
daňový poradce
Termín čtvrtek 15. února 2024
Začátek

9:00 - 16:00 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Program semináře

URČENO

Seminář je určen účetním, finančním manažerům, podnikatelům, účetním a daňovým metodikům, auditorům a dalším posluchačům, kteří se potřebují orientovat v dané problematice při výkonu své odborné činnosti.

OBSAH

  • časové rozlišení nákladů a výnosů,
  • vazby mezi jednotlivými výsledkovými účty,
  • rozdíl mezi účetním a zdaňovacím obdobím,
  • náklady daňové a nedaňové - podrobný rozbor podle účtových skupin,
  • daňové výdaje, které nejsou účetním nákladem,
  • výnosy nezahrnované do základu daně,
  • účtování nákladů a výnosů na jednotlivé syntetické účty,
  • nejčastější účetní a daňové chyby při účtování nákladů a výnosů,
  • příklady účtování a daňového posouzení daní, technického zhodnocení, škod a sankcí apod.
Pro členy SÚ
2 990 Kč
s DPH
Pro ostatní
3 190 Kč
s DPH