Vzdělávací seminář:
MA - Judikatura Soudního dvora EU k DPH

Číslo semináře / VS: 33490

Přednáší Ing. Olga Hochmannová
daňová poradkyně a specialistka na DPH
Termín úterý 3. listopadu 2020
Začátek

9:00 - 13:00 hod.

Místo Vinohradská 2022/125, 13000 Praha 3

Program semináře

OBSAH

  • Rozsudky k otázkám předmětu daně, úplaty, ekonomické činnosti, osoby povinné k dani, DPH u činnosti jednatelů s.r.o. z hlediska judikatury SDEU a NSS ČR
  • Místo plnění při dodání zboží, řetězové dodávky, judikatura a novela ZDPH 2020, dodání zboží, přenechání zboží k užití s opcí odkupu
  • Místo plnění při poskytování služeb, služby reklamní, nájem nemovité věci, věcná práva k nemovité věci
  • Uskutečnění zdanitelného plnění, plnění dostatečně určité
  • Daňové doklady a jejich náležitosti, doručování daňového dokladu, náležitosti daňového dokladu jako podmínka uplatnění odpočtu daně
  • Odpočet daně jako nedílná součást systému DPH, nezaplacení daně dodavatelem, povinnost daňové správy prokázat podvod
  • Vracení nadměrného odpočtu daně, pozdní vrácení a nárok na zaplacení úroku z prodlení

Posluchači zdarma obdrží Metodické aktuality č. 8/2019.

Pro předplatile Metodických aktualit je vložné zlevněno o 500,- Kč (prosím, uvádějte v přihlášce).

Pro členy SÚ
2 140 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 640 Kč
s DPH