Vzdělávací seminář:
Hmotný a nehmotný majetek - účetní a daňové aspekty

Číslo semináře / VS: 33748

Přednáší Ing. Petr Kout, CSc.
daňový poradce
Termín pondělí 18. března 2024
Začátek

9:00 - 16:00 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Program semináře

URČENO

Seminář je vhodný pro účetní, ekonomy, daňové metodiky, účetní a daňové poradce.

OBSAH

 • účetní a daňové vymezení pojmů,  
 • forma pořízení ve vztahu k účetnictví a daním z příjmů,  
 • ocenění, 
 • účetní a daňové odpisy,
 • technické zhodnocení z podledu účetnictví a daně z příjmů,
 • nejčastější chyby v účtování,  
 • inventární karty, 
 • vnitropodniková směrnice o oceňování a účtování, 
 • vazba na DPH a majetkové daně, 
 • financování hmotného majetku úvěrem,  
 • časté chyby a omyly,
 • diskuse.
Pro členy SÚ
2 890 Kč
s DPH
Pro ostatní
3 090 Kč
s DPH