Vzdělávací seminář:
Finanční řízení, řídící kontrola a aktuality u fondů ve státních příspěvkových organizacích

Číslo semináře / VS: 39479

Přednáší Ing. Alena Kochová
lektor akreditovaný MV ČR, spoluautorka reformy účetnictví státu
Termín úterý 27. února 2024
Začátek

9:00 - 15:00 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Program semináře

URČENO

Seminář doporučujeme zejména ekonomickým pracovníkům (zejména účetní, rozpočtář, rozborář, metodik), vedoucím pracovníkům ekonomických a kontrolních útvarů příspěvkových organizací, interním auditorům a dalším posluchačům, kteří se věnují ve své profesi nastavováním a realizací vnitřního kontrolního systému, zejména v oblasti finančního řízení a hospodaření v příspěvkových organizacích.

OBSAH

Cílem semináře je prohloubení znalostí a praktické procvičení dovedností v oblasti finančního řízení státních příspěvkových organizací.

 • Vnitřní kontrolní systém
  • základní prvek ochrany nakládání s veřejnými prostředky
  • řídící kontrola
  • účastníci a procesy
 • Rozpočtování ve státních příspěvkových organizacích
  • pohled rozpočtový (vazba na zákon č. 218/2009 Sb.)
  • pohled ekonomický (věcné naplňování s obrazem ve finančním a manažerském účetnictví)
 • Využití znalostí z rozpočetnictví a kalkulací
  • řízení přímých a nepřímých nákladů
  • druhy kalkulací
 • Vazby věcných plánů na finanční plán sestavovaný v podobě základních účetních výkazů
  • rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích – příklady
 • Pohyby v těchto výkazech ve vazbě na změny reálné ekonomikyn mve státních příspěvkových organizacích
 • Fondy a jejich peněžní krytí a vliv jejich zapojení na výsledky hospodaření
 • Aktuality k nové úpravě zejména FKSP a vazba na daň z příjmu FO.
 • Výsledek hospodaření a jeho schvalování a rozdělení
 • Odpovědi na otázky:
  • Proč má SPO zisk a nemá peníze a naopak?
  • Jak velké jsou volné peněžní prostředky?
Pro členy SÚ
3 190 Kč
s DPH
Pro ostatní
3 190 Kč
s DPH