Vzdělávací seminář:
Amazon, eBay Facebook, Google, UBER, AirBnB - promítnutí do DPH, daně z příjmů a účetnictví

Číslo semináře / VS: 33542

Přednáší Ing. Vladimír Zdražil
člen Metodické rady Svazu účetních
Termín pondělí 19. října 2020
Začátek

9:00 - 13:00 hod.

Místo Vinohradská 2022/125

Program semináře

URČENO

Seminář je určen pro účetní, daňové poradce zachycující tyto transakce v daních a účetnictví. 

OBSAH

 • mezinárodní zdanění zisků aneb odpověď na otázku, zda při použití obchodních platforem nám může vzniknout v zahraniční stálá provozovna s nutností zdanit její příjmy tam,
 • měny v DPH v obchodu se zbožím přes platformy od 2020 a 2021,
 • licenční poplatky – definice a jejich zdaňování dle smluv o zamezení dvojího zdanění s promítnutím do moderních platforem, tj., zda při jejich použití vzniká povinnost uplatňovat daň srážkou,
 • osvobození s nárokem na odpočet DPH – jak ho obhájit vůči správci u zbožových obchodů do EU a do třetích zemí s tzv. B2B obchodním konceptem a při využití prodejní platformy – např. Amazon, eBay,
 • metodické pokyny GFŘ ve vztahu k platformám a jejich obsah,
 • využití zmíněných platforem klientem objednávajícím na nich zboží nebo službu /tedy nevyužíváme ji jako podnikatelé, ale jako zákazníci/. Získávání faktur za nakoupené zboží či přijatou službu, uplatnění DPH a zaúčtování včetně dopadu do daně z příjmů,
 • Amazon a eBay v detailu – nabízené platformy a jejich využití, definice využitelných obchodních a smluvních modelů s Amazonem ve vazbě na váš podnikatelský záměr, stahování review, tvorba či stažení daňových dokladů v závislosti na povaze business modelu /fakturace zákazníkům a přijaté faktury od Amazonu/, vystavování daňových dokladů pověřením on-line platformy, registrace v jiných členských státech v závislosti na využitém business modelu, problematiky dodatečných DP u pozdě registrovaných DIČ v JČS,
 • služby s přeshraničním prvkem – přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění /splnění podmínek základního pravidla dle paragrafu 9 ZDPH/ anebo dle zvláštních pravidel /viz paragraf 10 ZDPH/ s důrazem na reklamu u mediálních gigantů,
 • Facebook a Google – placená reklama na FB a Google, využití cloudových služeb a jejich zdanění, služba G Suite a další,
 • UBER u smluvních partnerů a zákazníků, účetně, daňově,
 • AirBnB u poskytovatelů ubytování i jejich hostů, účetně a daňově,
 • promítnutí výše uvedených transakcí přes obchodní platformy do daně z příjmů a účetnictví,
 • diskuse.
Pro členy SÚ
2 090 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 590 Kč
s DPH