Vzdělávací seminář:
Účetní a daňové aktuality v organizacích veřejného sektoru

Číslo semináře / VS: 39478

Přednáší Ing. Simona Pacáková
auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně
Termín úterý 30. ledna 2024
Začátek

9:00 - 14:00 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Program semináře

OBSAH

 • změna zákona o účetnictví - krátká informace
 • změna zákona o daních z příjmů
  • změny v osvobozených bezúplatných příjmech zaměstnanců,
  • změny v dohodách o provedení práce,
  • změny ve slevách,
  • výkon práce z domova,
  • možnost nezdaňování nerealizovaných kurzových rozdílů a dopad do účetnictví,
  • sazba daně z příjmů,
  • příspěvek na stravování,
  • limitace vstupní ceny vozidel kategorie M1.
 • změny v dani z nemovitých věcí,
 • změny v dani silniční,
 • změna zákona o rozpočtové odpovědnosti,
 • změna zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
 • změna zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,
 • změna vyhlášky o rozpočtové skladbě,
 • změny v opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny,
 • změna zákoníku práce v oblasti dohod o provedení práce,
 • změna zákona o DPH,
 • odpovědi na dotazy.
Pro členy SÚ
2 990 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 990 Kč
s DPH