Vzdělávací seminář:
Účetní a daňové aktuality pro nestátní neziskové organizace

Číslo semináře / VS: 33729

Přednáší Ing. Simona Pacáková
auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně
Termín středa 31. ledna 2024
Začátek

9:00 - 14:00 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Program semináře

 • změna zákona o účetnictví
  •     funkční měna a přechod na funkční měnu,
  •     zpráva o daních z příjmů,
  •     zpráva o udržitelnosti,
  •     nová definice čistého obratu a důsledky pro audit,
  •     změna vyhlášky č. 504/2002 Sb.
 • změna zákona o daních z příjmů
  •     změny v osvobozených bezúplatných příjmech zaměstnanců,
  •     změny v dohodách o provedení práce,
  •     změny ve slevách,
  •     výkon práce z domova,
  •     možnost nezdaňování nerealizovaných kurzových rozdílů a dopad do účetnictví,
  •     sazba daně z příjmů,
  •     příspěvek na stravování,
  •     limitace vstupní ceny vozidel kategorie M1.
 • změny v dani z nemovitých věcí,
 • změny v dani silniční,
 • změny v opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny,
 • změna zákoníku práce v oblasti dohod o provedení práce,
 • změna zákona o DPH,
 • odpovědi na dotazy.
Pro členy SÚ
2 790 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 990 Kč
s DPH