Vzdělávací seminář:
Průřez mzdovou problematikou, stravovací paušál, dovolená v hodinách ..... prezenční seminář a zároveň on-line školení

Číslo semináře / VS: 23033

Pořádá Svaz účetních Hradec Králové, z.s.
Přednáší Ing. Růžena Klímová
odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, Praha
Termín pondělí 21. června 2021
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program semináře

Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2021.

Program semináře:
1. Práce presčas
- kdy se jedná o práci přesčas a jaké jsou limity práce přesčas
- práce přesčas u vedoucích zaměstnanců, je-li mzda sjednána včetně práce přesčas
- vliv na výpočet průměrného výdělku
- náhradní volno za práci přesčas
- mzda s přihlédnutím k případné práci přesčas
- mimořádná směna a její vliv na úhradu cestovních náhrad
2. Svátek
- zaměstnanec jde do práce v den svátku – nerovnoměrně rozvržená a rovnoměrně rozvržená pracovní doba
- zaměstnanec nejde do práce v den svátku – rovnoměrně rozvržená pracovní doba
- náhradní volno za svátek
- práce přesčas v den svátku
- práce přesčas v den svátku, který připadl na sobotu či neděli
3. Dovolená a její určení
- krácení dovolené, převody zůstatků dovolené, přeplatky na dovolené a srážky bez souhlasu zaměstnance
- pomocné výstupní sestavy
- ruční výpočet dovolené jako výjimečná situace o MD, RD
- přeplatek na dovolené a jeho řešení
4. Stravovací paušál
- maximální výše stravovacího paušálu
- příjem osvobozený do max. výše
- podmínky osvobození u poplatníka
- daňově účinný výdaj – podmínky
- stravné při pracovní cestě a stravovací paušál
- FKSP – peněžitý příspěvek
- vyhlášky o závodním stravování pro rozpočtovou sféru

 

SEMINÁŘ PROBĚHNE PREZENČNÍ FORMOU A ON-LINE FORMOU WEBINÁŘE. V POZNÁMCE U PŘIHLÁŠKY UVEĎTE, O JAKOU FORMU ÚČASTI MÁTE ZÁJEM.

Cena v případě účasti na on-line semináři:
- člen SÚ = Kč 1.900,-- včetně DPH
- ostatní = Kč 2.000,-- včetně DPH

Meeting se uskuteční prostřednictví služby Zoom Meeting. Pro připojení je zapotřebí, abyste:
- Nainstaloval(a) tzv. Zoom Client for Meetings zde https://zoom.us/download - první Download odkaz. Používání Zoom Meeting je pro Vás zdarma.
- Spustil(a) stáhnutý program Zoom Client a kliknul(a) na modré tlačítko Join, (přidat se k meetingu/setkání).
Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte od nás mailem 24 hodin před konáním akce.

Pro členy SÚ
2 300 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 500 Kč
s DPH