Vzdělávací seminář:
Pracovní právo 2021 – aktuality a problémy pracovního práva ..... prezenční seminář a zároveň on-line školení

Číslo semináře / VS: 23030

Pořádá Svaz účetních Hradec Králové, z.s.
Přednáší JUDr. Petr Bukovjan
specialista na pracovní právo s praxí v kontrolní činnosti, člen Kolegia expertů AKV Praha
Termín pátek 11. června 2021
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program semináře

Komu je školení určeno:
Všem pokročilým i začínajícím pracovníkům ze soukromého i veřejného sektoru, kteří se ve své praxi setkávají s pracovním právem - především tedy personalistům, mzdovým účetním, právníkům a řídícím pracovníkům.

Program školení:
Seminář bude zaměřen především na vysvětlení aktuálních novinek v oblasti pracovního práva a řešení problémů, které přinesla novela ZP vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 285/2020 Sb. a jiné právní předpisy, stejně jako problémů, které v pracovněprávní praxi přetrvávají a které vedou ke sporům nebo dohadům mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Vedle toho budou účastníci seznámeni s aktualitami v podobě stanovisek ústředních orgánů nebo soudních rozhodnutí.

1. Problémy spojené s novelou zákoníku práce – jak se vypořádat se zásadní změnou právní úpravy dovolené (minimální délka čerpané dovolené; dovolená ve svátek; převod dovolené do dalšího roku; musí zaměstnavatel měnit dovolenkový lístek nebo rozvrh čerpání dovolené?; čerpání dovolené po skončení mateřské dovolené a další problematické situace na konkrétních příkladech); správné posouzení pracovního volna k činnostem na akcích pro děti a mládež (jak vnímat týden pracovního volna; které pracovní volno je placené?; postup zaměstnavatele při refundaci vyplacené náhrady za čerpání pracovního volna).
2. Podpora v době částečné zaměstnanosti (kurzarbeit) – nový nástroj aktivní politiky zaměstnanosti (náhrada za cílený program Antivirus); výše a podmínky; jak to má zaměstnavatel zprocesovat.
3. Vybrané problémy pracovní doby – rozvržení pracovní doby, pracovní režim a z toho vyplývající délka týdenní pracovní doby; specifika spojená s pružným rozvržením pracovní doby; jak při home office (rozvrhuje si zaměstnanec pracovní dobu sám?); práce přesčas (možnosti a omezení); možnost nařízení práce ve svátek a v den nepřetržitého odpočinku v týdnu atd.
4. Další problémy z praxe – jak správně postupovat při uzavření PP na dobu určitou; nadbytečnost zaměstnance a postupy s tím spojené (včetně práva na odstupné); vybrané překážky v práci (částečná nezaměstnanost, vyšetření u lékaře, rehabilitace apod.); pracovněprávní souvislosti s Covid-19 (je zaměstnanec povinen podrobit se očkování? atd.).
5. Nová výkladová stanoviska AKV a aktuální rozhodnutí Nejvyššího soudu v pracovněprávních věcech
6. Aktuality ke dni konání semináře

 

SEMINÁŘ PROBĚHNE PREZENČNÍ FORMOU A ON-LINE FORMOU WEBINÁŘE. V POZNÁMCE U PŘIHLÁŠKY UVEĎTE, O JAKOU FORMU ÚČASTI MÁTE ZÁJEM.

Cena v případě účasti na on-line semináři:
- člen SÚ = Kč 1.800,-- včetně DPH
- ostatní = Kč 2.000,-- včetně DPH

Meeting se uskuteční prostřednictví služby Zoom Meeting. Pro připojení je zapotřebí, abyste:
- Nainstaloval(a) tzv. Zoom Client for Meetings zde https://zoom.us/download - první Download odkaz. Používání Zoom Meeting je pro Vás zdarma.
- Spustil(a) stáhnutý program Zoom Client a kliknul(a) na modré tlačítko Join, (přidat se k meetingu/setkání).
Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte od nás mailem.

 

Pro členy SÚ
2 300 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 500 Kč
s DPH