Vzdělávací seminář:
Konsolidace dle CZ vs. IFRS

Číslo semináře / VS: 1936

Pořádá Komora certifikovaných účetních, z.s.
Přednáší Ing. Libor Vašek, Ph.D.
Odborný asistent na katedře finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE, členem a předsedou KCÚ, recenzentem zkoušky z IFRS
Termín od pondělí 21. do úterý 22. října 2019
Začátek

9:00 - 15:30 hod.

Místo AZ personalistika, Budova SUDOP Olšanská 2643/1a 130 00 Praha 3 – Žižkov

Program semináře

Dvoudenní kurz si klade za cíl přiblížit účastníkům konsolidační postupy aplikované při sestavení konsolidované účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy, resp. dle IFRS.

Zájemci se mohou hlásit na dvoudenní i jednodenní kurz. 

První den kurzu bude určen více těm, kteří začínají, resp. si potřebují oživit postupy od prvopočátku, postupně a pomalu. Druhý den znalosti rozšíří o složitější a komplexnější transakce.

Obsah prvního dne:

 • identifikace skupiny a konsolidačního celku - úvahy osvobození od konsolidace pro mateřskou i dceřiné společnosti,
 • akvizice vs. založení dceřiného podniku a jejich odlišný dopad na KÚZ,
 • akvizice jedné společnosti vs. skupiny společností,
 • akvizice vs. restrukturalizace aneb operace pod společným ovládáním a jejich vliv na KÚZ,
 • konsolidační rozdíl - identifikace, přístup k ocenění čistých aktiv nabývané společnosti v reálné hodnotě k datu akvizice a následný vliv na KÚZ, uvědomění si bilanční diskontinuity v důsledku akvizice dceřiného podniku, odložená daň z přecenění, odpisování konsolidačního rozdílu,
 • konsolidační rozdíl u akvizic uskutečněných v minulosti, kdy nebyla povinnost sestavení KÚZ,
 • základní principy metody plné konsolidace - agregace individuálních dat, eliminace vzájemných vztahů,
 • odložená daň z eliminace vnistrokupinových vztahů,
 • ekvivalenční metoda zachycení majetkových účastí s podstantým vlivem
 • metoda poměrné konsolidace (CZ) pro zachycení společných podniků

Obsah druhého dne:

 • změny majetkových podílů v dceřiné společnosti,
 • ztráta ovládání v dceřiné společnosti (prodej dceřiné společnosti, snížení podílu v důsledku navýšení kapitálu jiným vlastníkem),
 • konsolidace zahraniční dceřiné společnosti (např. česká mateřská společnost (CZK) konsoliduje slovenskou dceřinou společnost (EUR)) a související měnové přepočty,
 • specifikace akvizice nepřímé dceřiné společnosti - viceúrovňová konsolidace
 • specifika sestavení konsolidovaného výkazu změn vlastního kapitálu a konsolidovaného výkazu cash flow (přehledu peněžních toků),
 • eliminace vzájemných transakcí u ekvivalenční metody a poměrné konsolidace
 • společné operace jako typ společného ujednání (IFRS)
Pro členy SÚ
4 690 Kč
s DPH
Pro ostatní
5 190 Kč
s DPH