Vzdělávací seminář:
IFRS 16 Leasingy

Číslo semináře / VS: 1940

Pořádá Komora certifikovaných účetních, z.s.
Přednáší Ing. Martina Křivánková, FCCA
Lektorka a konzultantka k problematice IFRS.
Termín středa 23. října 2019
Začátek

9:00 - 15:30 hod.

Místo AZ personalistika, Budova SUDOP Olšanská 2643/1a 130 00 Praha 3 – Žižkov

Program semináře

IFRS 16, který je povinný pro účetní jednotky vykazující podle IFRS od řádných účetních období začínajících 1. ledna 2019 či později, zavedl do praxe zásadní změny ve vykazování leasingů na straně nájemců a nahrazuje IAS 17 leasingy a s tímto standardem související interpretace.  

V průběhu semináře se pomocí ilustrativních příkladů seznámíte s aktuálními pravidly pro vykazování leasingů na straně nájemců a připomenete si i vykazování leasingů na straně pronajímatelů v účetní závěrce sestavené podle IFRS.

Pozn.: Na seminář si vezměte kalkulačku s funkcemi.

Pro členy SÚ
2 590 Kč
s DPH
Pro ostatní
3 090 Kč
s DPH