Vzdělávací seminář:
Dlouhodobý majetek

Číslo semináře / VS: 1942

Pořádá Komora certifikovaných účetních, z.s.
Přednáší Ing. Michal Šindelář, Ph.D.
Auditor, certifikovaný účetní, odborný asistent na katedře finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE Praha
Termín čtvrtek 31. října 2019
Začátek

9:00 - 14:00 hod.

Místo AZ personalistika, Budova SUDOP Olšanská 2643/1a 130 00 Praha 3 – Žižkov

Program semináře

Seminář je vhodný pro posluchače, kteří chtějí získat jistotu v řešení vybraných oblastí, které jsou s majetkem účetní jednotky spojeny a se kterými se ve své praxi setkávají, příp. si chtějí rozšířit své znalosti o další aspekty.   

  • Klasifikace položek – DNM, DHM, DFM
  • Pořízení majetku (vč. dotací, pořízení v cizí měně)
  • Odpisování – účetní x daňové odpisy, komponentní odpisy, zbytková hodnota
  • Oceňování a příp. následné změny hodnoty majetku
  • Rezervy na opravy dlouhodobého majetku
  • Příklady
  • Diskuse

 

Pro členy SÚ
1 990 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 490 Kč
s DPH