Vzdělávací seminář:
Daňové a účetní problémy podnikající fyzické osoby

Číslo semináře / VS: 1912

Pořádá Komora certifikovaných účetních, z.s.
Přednáší RNDr. Ivan Brychta
Daňový poradce, zkušený lektor a autor řady odborných publikací
Termín středa 20. března 2019
Začátek

9:00 - 14:00 hod.

Místo Praha

Program semináře

- problematika spojená se zahájením podnikání (registrace nejen k daním)
- obchodní majetek („vklad“ majetku do podnikání, zásoby pořízené před zahájením podnikání),
postup při uplatnění nákladů (možnosti odpisování apod.)
- možnosti vykazovat výdaje (náklady) z pohledu daní z příjmů (vedení účetnictví, daňové
evidence, vykazování výdajů procentem z příjmů, daň stanovená paušální částkou)
- postup při podnikání v rámci společnosti bez právní osobnosti (klady a zápory), podnikání
s pomocí spolupracujících osob a v rámci rodinného podniku (postup zdanění, povinnosti)
- principy zdanění fyzické osoby (postup v případě kombinace více druhů příjmů, zejména souběh
se závislou činnosti a s nájmem nemovitých věcí)
- problematika DPH (kdy se registrovat, základní povinnosti)
- povinnosti ve vztahu k dalším daním (daň z nemovitých věcí, silniční) a pojistným zákonům
(placení záloh, podávání přehledů)
- základní povinnosti při zaměstnávání zaměstnanců z pohledu daní a pojistných odvodů
- problematika přerušení, ukončení podnikání, úmrtí fyzické osoby.

Pro členy SÚ
1 990 Kč
bez DPH
Pro ostatní
2 590 Kč
bez DPH