Vzdělávací seminář:
Novela zákona o DPH v roce 2020

Číslo semináře / VS: 22030

Pořádá Svaz účetních Hradec Králové, z.s.
Přednáší Olga Holubová
daňová poradkyně, specialistka na DPH, Praha
Termín středa 10. června 2020
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo Hradec Králové

Program semináře

Účastníci budou seznámeni s novelou zákona účinnou v roce 2020 a veškerými aktualitami. Nová ustanovení budou procvičena na příkladech. Dostatečný prostor bude ponechán i dotazům a konzultacím.

Obsah:
- Změny sazeb od 1. května (mnoho služeb bude přeřazeno z 15% do 10%) !!!
- Změna v oblasti povinné registrace neusazených osob
- Přemístění zboží
- Režim skladu – nový institut, související evidence
- Přísnější podmínky pro osvobození intrakomunitárních dodávek zboží
- Nová úprava řetězových transakcí
- Zpřesněné vymezení pořízení zboží
- Vývoz zboží do třetích zemí – změna podmínek pro osvobození
- Novinky k cestovní službě s posunutou účinností
- Další navrhované změny
- Nová judikatura, koordinační výbory, Informace GFŘ, aktuality, problematická ustanovení předchozích novel

Pro členy SÚ
2 200 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 400 Kč
s DPH