Komitét

Předseda
Prof. Ing. Bohumil Král, CSc. kral@vse.cz
Členové
Ing. Jarmila Noskievičová debitcredit@quick.cz
Prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc muller@vse.cz
Ing. Karel Kasík, CSc. karel.kasik@adu-audit.cz
JUDr. David Bauer david.bauer@mfcr.cz
Členové s hlasem poradním
PhDr. Jaroslav Louka louka@icu-praha.cz
Martin PETR hv@sivre.cz