Komitét

Předseda
Prof. Ing. Bohumil Král, CSc. kral@vse.cz
Členové
Prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. muller@vse.cz
JUDr. David Bauer david.bauer@mfcr.cz
RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA mincic@komora.cz
Ing. Robert Jurka, Ph.D. robert.jurka@post.cz
Členové s hlasem poradním
Martin Petr hv@sivre.cz
Ing. Ladislav Zemánek zemanek@icu-praha.cz