Komitét

Předseda
Prof. Ing. Bohumil Král, CSc. kral@vse.cz
Členové
Ing. Jarmila Noskievičová debitcredit@quick.cz
Prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc muller@vse.cz
Ing. Tomáš Rain Ph.D.  
JUDr. David Bauer david.bauer@mfcr.cz
Členové s hlasem poradním
Martin Petr hv@sivre.cz
Ing. Ladislav Zemánek zemanek@icu-praha.cz