Otázka v diskusi:
Odpočet na dítě

Marta, 20.9.2011

Dobrý den. Studentka ukončila jednoleté pomaturitní studiu angl. jazyka k 30.6.11. V době 1.7 - 31.8.11. nevykonávala výdělečnou činnost. Od 1.9.11 je v evidenci Úřadu práce jako nezaměstnaná, podporu nepobírá. Má rodič nárok na daňové zvýhodnění za červenec a srpen 2011? Děkuji za odpověď

2 odpovědi:

 • Redakční rada Metodických aktualit, 1.12.2011

  Nárok na daňové zvýhodnění na dítě upravuje § 35c zákona o daních z příjmů. Daňové zvýhodnění se poskytuje na vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti. Za vyživované dítě se považuje i zletilé dítě až do věku 26 let, jestliže nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a soustavně se připravuje na budoucí povolání. Příprava na budoucí povolání se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře.

  Dle § 15 zákona o státní sociální podpoře může MŠMT stanovit vyhláškou, které další studium, popřípadě výuka, jde-li o studium nebo výuku v České republice, se pro účely státní sociální podpory považuje z důvodu svého rozsahu a úrovně za studium na středních nebo vysokých školách. Vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, stanoví podmínky, za jakých se jednoleté kurzy cizích jazyků považují za studium na středních školách.

  Dle § 13 zákona o státní sociální podpoře se za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání na střední škole považuje také doba školních prázdnin bezprostředně navazujících na skončení studia, pokud dítě neprovádělo výdělečnou činnost ani nepobíralo podporu v nezaměstnanosti.

  Z výše uvedeného se domníváme, že rodič má nárok na daňové zvýhodnění na dítě za červenec a srpen.
 • Ing. Bui, 29.9.2011

  Jasně, že nemájí.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.