Otázka v diskusi:
dobropis z EU a kurz

HelenaD, 20.5.2011

Prosím o radu při účtování dobropisu z EU.
Pokud firma používá pro účetnictví pevný měsíční kurz , může ho používat i pro účely DPH a musí na to mít směrnici. Takže základ pro výpočet DPH rev.ch. je stejný jako přepočet pro náklady(nákup zboží, ) Eura přepočtena na Kč měsíčním kurzem přijetí faktury . A pokud přijde dobropis účtuje se podle směrnice měsíčním kurzem přijetí dokladu (resp. doplnění údajů o přijetí) nebo kurzem z původní faktury ? Jak pro účetní případ tak pro DPH? Nebo do účetnictví kurz přijetí a DPH dle původní faktury?
Mohu poprosit o nějaký příklad? Děkuji.

3 odpovědi:

 • Květa, 17.6.2011

  Kurzem původního dokladu - pro DPH i náklady.
 • Radek, 6.8.2011

  Co se týče používání pevného měsíčního kurzu, můžete používat pro DPH i účto, z hlediska DPPO samozřejmě veškeré kurzáky (s výjimkou těch, co se účtuji do vlastního kapitálu) jsou daňově uznatelný náklad, resp.zdanitelný výnos. Záleží pak spíše na auditorovi, protože ten zhodnotí, zdali používání měsíčního kurzu je v souladu s věrným a poctivým obrazem, ale pochybuji, že tohle by se Vás mohlo týkat.
 • Redakční rada Metodických aktualit, 8.9.2011

  Kurzové přepočty z pohledu DPH:

  Dle § 4 odst. 4 zákona o dani z přidané hodnoty se pro přepočet cizí měny na českou měnu použije kurz devizového trhu vyhlášený ČNB a platný pro osobu provádějící přepočet ke dni vzniku povinnosti přiznat daň.

  Pokud tedy účetní jednotka používá pevný měsíční kurz, potom pro účely daně z přidané hodnoty použije tento pevný měsíční kurz platný ke dni povinnosti přiznat daň.

  Při opravě základu daně dle § 42 zákona o dani z přidané hodnoty i při opravě výše daně v jiných případech dle § 43 zákona o dani z přidané hodnoty se pro přepočet cizí měny na českou měnu pro účely daně z přidané hodnoty použije kurz devizového trhu vyhlášený ČNB a platný pro osobu provádějící přepočet ke dni povinnosti přiznat daň u původního zdanitelného plnění.

  Z pohledu daně z přidané hodnoty se u opravného daňového dokladu použije stejný kurz jako u původního zdanitelného plnění.

  Kurzové přepočty z pohledu účetnictví:

  Dle § 24 zákona o účetnictví účetní jednotky oceňují majetek a závazky k okamžiku uskutečnění účetního případu buď denním kurzem ČNB, nebo pevným kurzem (např. měsíčním), kterým se rozumí kurz stanovený vnitřním předpisem účetní jednotky na základě kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB, používaný účetní jednotkou po předem stanovenou dobu. Jako kurz devizového trhu pro pevný kurz použije účetní jednotka kurz devizového trhu vyhlášený ČNB k prvnímu dni období, pro které je pevný kurz používán.

  Příklad:

  Text MD DAL EUR CZK

  1. Daňový doklad 13x, 504 321 100 2 500
  – pořízení zboží
  z EU – kurz 25 343.2 343.1 20 500

  2a. Opravný daňový 321 100 2 400
  doklad – kurz 24
  13x, 504 100 2 500
  563 - 100
  343.1 343.2 20 500

  2b. Opravný daňový 321 100 2 600
  doklad – kurz 26 13x, 504 100 2 500

  663 - 100
  343.1 343.2 20 500

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.