Otázka v diskusi:
sleva dle § 35

Martina.S, 18.1.2011

Dobrý den, mohu na rok 2010 započítat pro slevu na dani dle § 35 odst.2 - průměrný roční přepočet zaměstnanců se zdr.postiž. i první 3 dny prac. neschopnosti? Děkuji.

2 odpovědi:

 • Redakční rada Metodických aktualit, 10.2.2011

  Pro doplnění:

  Z výše uvedeného vyplývá, že pro účely slevy na dani dle § 35 zákona o daních z příjmů lze do průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců se zdravotním postižením započítat i první 3 dny pracovní neschopnosti.
 • Monika, 21.1.2011

  Průměrný přepočtený počet zaměstnanců se vypočítá samostatně za každou skupinu zaměstnanců – zaměstnance se zdravotním postižením (s výjimkou TZP) a zaměstnance s TZP.

  Při výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců pro danou skupinu zaměstnanců se v čitateli uvádí počet hodin vyplývající z rozvržení pracovní doby nebo z individuálně sjednané pracovní doby a z délky trvání pracovního poměru, který se sníží o neodpracované hodiny v důsledku
  - neomluvené nepřítomnosti v práci,
  - nenapracovaného pracovního volna poskytnutého zaměstnavatelem bez náhrady mzdy, pokud zaměstnanec nemohl konat práci z jiných důležitých důvodů týkajících se jeho osoby, a
  - dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, za niž nepřísluší náhrada mzdy, platu nebo odměny, nebo nemocenské, \\\"s výjimkou neodpracovaných hodin připadajících na první tři dny dočasné pracovní neschopnosti, kdy zaměstnanci nepřísluší náhrada mzdy nebo platu\\\".

  Ve jmenovateli je celkový roční fond pracovní doby připadající na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.