Otázka v diskusi:
neuhrazená pohledávka

lidka, 19.10.2010

Prosím o radu, co mám udělat s neuhrazenou pohledávkou starší 10 let. Vedu DE, pohledávku uvádím do daň. přiznání.
Jedná se o částku cca 15tis.Kč, kterou nemělo smysl vymáhat soudně, dlužník zásadně nereagoval na upomínky, nevymohla jsem na něm ani uznání dluhu. Stačí, když
částku zdaním až budu s podnikáním končit nebo ji zdanit dříve.

2 odpovědi:

  • Monika, 22.10.2010

    Zákon o daních z příjmů řeší vyřazení vybraných pohledávek z daňové evidence/dodanění při ukončení podnikatelské činnosti (popř. přerušení, při změně způsobu uplatňování výdajů) v § 23 odst. 8 písm. b) bod 2. Pokud by se jednalo o pohledávky vyjmenované v § 24 odst. 2 písm. y), zde by neměl vzniknout žádný daňový problém, i kdyby byly vyřazeny z evidence dříve než ve výše uvedených případech (i když by pohledávky měla být správně evidovány, dokud nejsou promlčeny). Všechny ostatní pohledávky by měly zůstat v evidenci pohledávek - buď až do okamžiku jejich promlčení anebo do okamžiku vymezeného v § 23 odst. 8. To znamená, že dodanění pohledávky až v roce ukončení (přerušení,...) podnikání je správným postupem, který je plně v souladu se zákonem.
  • lidka, 26.10.2010

    Děkuji za odpověď.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.