Otázka v diskusi:
Změna Společenské smlouvy??

pipi, 5.10.2010

Dobrý den,chtěla bych slyšet Váš názor na to, jestli je
třeba změna Společenské smlouvy příjmem dalšího jednatele
do firmy s.r.o. v případě,kdy jde o podpisosvé oprávnění určené osoby,kdy jsou majitelé mimo firmu a je třeba vyří-
zovat a podepisovat předem neznámé záležitosti.

Abych upřesnila můj dotaz,jde o firmu s.r.o. se 2 majiteli
a zároveň jednateli.Dalším jednatelem má být syn jednoho
z majitelů.Ráda bych věděla,jaká rizika může mít tato změna pro druhého majitele a existuje-li pro danou záležitost
jiná možnost řešení.
Díky moc za kakýkoliv názor.

2 odpovědi:

 • Monika, 6.12.2010

  Z obchodního zákoníku obecně vyplývá, že statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů, které jmenuje valná hromada z řad společníků nebo jiných fyzických osob. Pokud je jednatelů více, je oprávněn jednat jménem společnosti každý z nich samostatně, nestanoví-li společenská smlouva nebo stanovy jinak.
  Jednatelská oprávnění může omezit jen společenská smlouva, stanovy nebo valná hromada. Takové omezení je však vůči třetím osobám neúčinné.
  Do OR se mj. zapisuje jméno a bydliště osoby, která je statutárním orgánem s.r.o., s uvedením způsobu, jak jménem s.r.o. jedná, a den vzniku a zániku její funkce.
  Do sbírky listin se zakládá jak první znění společenské smlouvy (která mj. musí obsahovat i první jednatele) tak i její pozdější změny - po každé její změně musí být uloženo také její platné úplné znění. Dále se do ní zakládá rozhodnutí o volbě (odvolání nebo doklad o jiném ukončení funkce) osob, které jsou statutárním orgánem. Do sbírky listin se ukládají také podpisové vzory osob zapsaných jako osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby.

  K rizikům. Pokud bude nový jednatel jednat samostatně (což mi z Vašeho textu vyplývá), může sám s.r.o. zavazovat k právním úkonům (aniž by musel toto mít odsouhlaseno od druhých jednatelů/společníků). Za závazky ovšem budou \"svým způsobem\" ručit všichni. Je na zvážení, zda toto společníci skutečně chtějí.
  Nezvažovali jste v dané situaci udělení prokury? Tou lze zmocnit prokuristu ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc (ale není např. není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je, ledaže by toto oprávnění bylo výslovně v udělení prokury uvedeno). Udělení prokury je účinné od zápisu do OR (viz § 14 OZ)...
 • Monika, 8.3.2011

  Z obchodního zákoníku obecně vyplývá, že statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů, které jmenuje valná hromada z řad společníků nebo jiných fyzických osob. Pokud je jednatelů více, je oprávněn jednat jménem společnosti každý z nich samostatně, nestanoví-li společenská smlouva nebo stanovy jinak.
  Jednatelská oprávnění může omezit jen společenská smlouva, stanovy nebo valná hromada. Takové omezení je však vůči třetím osobám neúčinné.
  Do OR se mj. zapisuje jméno a bydliště osoby, která je statutárním orgánem s.r.o., s uvedením způsobu, jak jménem s.r.o. jedná, a den vzniku a zániku její funkce.
  Do sbírky listin se zakládá jak první znění společenské smlouvy (která mj. musí obsahovat i první jednatele) tak i její pozdější změny - po každé její změně musí být uloženo také její platné úplné znění. Dále se do ní zakládá rozhodnutí o volbě (odvolání nebo doklad o jiném ukončení funkce) osob, které jsou statutárním orgánem. Do sbírky listin se ukládají také podpisové vzory osob zapsaných jako osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby.

  K rizikům. Pokud bude nový jednatel jednat samostatně (což mi z Vašeho textu vyplývá), může sám s.r.o. zavazovat k právním úkonům (aniž by musel toto mít odsouhlaseno od druhých jednatelů/společníků). Za závazky ovšem budou \"svým způsobem\" ručit všichni. Je na zvážení, zda toto společníci skutečně chtějí.
  Nezvažovali jste v dané situaci udělení prokury? Tou lze zmocnit prokuristu ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc (ale není např. není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je, ledaže by toto oprávnění bylo výslovně v udělení prokury uvedeno). Udělení prokury je účinné od zápisu do OR (viz § 14 OZ)...

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.