Otázka v diskusi:
Jednorázová výpomoc

pipon, 2.6.2010

Dobrý den, prosím o radu. Podnikatel FO měl kontrolu
daně z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti. V dokladech měl vyplacenou částku 15000,- za jednorázovou výpomoc ženě na MD. Tuto výpomoc vyplatil
dle zákona o daních z příjmů dle § 10. Myslím si,že vyplacenou částku může mít v nákladech celou a nemusí ji danit, žena na MD má příjem dle §10 do 20000,- osvobozená od zdanění. FU tuto výpomoc napadl, že není
zdaněná a daň se musí odvést. Děkuji za každou odpověï.

3 odpovědi:

 • Jita, 14.6.2010

  Dobrý den,domnívám se ,že příjem by musel být do 15000,-Kč za rok,aby byl osvobozený od daně z příjmu FO.Částka 15000,-Kč je limit tudíž příjem 14999,-Kč bych brala jako osvobozený od daně.Částku 15000,-Kč už bohužel ne.U zaměstnaného s příjmy ze závislé činnosti dle §6, by tato částka činila strop 6000,-Kč za rok.
 • Sváťa, 30.7.2010

  Myslím, že problém je v něčem jiném. FÚ má snahu překlasifikovat příležitostní jednorázovou výpomoc na závislou činnost. Toto je předmětem sporu v řadě případů. FÚ pravděpodobně vychází z toho, že pokud byla tato fyzická osoba povinna dbát přikazů podnikatele, jedná se o závislou činnost, protože za ostatní příjem dle § 10 (příjem z příležitostné činnosti) se jedná, pokud nejde o příjem FO dle jiných paragrafů (např. podle § 6.) Na druhé straně zákon o daních z příjmů nikde nestanoví, že podnikatel musí zajistit své činnosti pouze osobami, s nimiž uzavře pracovněprávní vztah. Takže si osobně myslím, že může využít jednorázové výpomoci a žena na MD by pak měla příjem osvobozen (mimochodem takovýto druh příjmů je osvobozen, pokud tyto příjmy v kalendářním roce nepřesáhnou 20 tis. Kč - § 10/3/a ZDP). Bohužel vám ale neumím poradit, jak vyargumentovat, že se nejednalo o závislou činnost. To by asi uměl daňový poradce...

  :/ S.
 • Redakční rada Metodických aktualit SÚ, 9.9.2010

  Podnikatel může uzavřít se zaměstnancem pracovněprávní vztah (pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce). Na jednorázovou výpomoc je vhodná například dohoda o provedení práce. Podmínky pro uzavření dohody o provedení práce upravuje § 74 až § 77 zákoníku práce. Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 150 hodin v kalendářním roce. Dohoda o provedení práce nepodléhá sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Jedná se o příjem dle § 6 zákona o daních z příjmů. V případě, že zaměstnanec nepodepíše růžové Prohlášení, podléhá dohoda o provedení práce do 5 000 Kč měsíčně srážkové dani 15 %. Dohoda o provedení práce nad 5 000 Kč podléhá vždy zálohové dani. Při podepsaném růžovém Prohlášení podléhá dohoda o provedení práce vždy zálohové dani.
  V případě, že zaměstnanec na rodičovské dovolené nemá jiné zdanitelné příjmy, bude mu případná zálohová daň vrácena v rámci ročního zúčtování nebo daňového přiznání.

  Dále může podnikatel uzavřít na jednorázovou výpomoc smlouvu s jiným podnikatelem. V takovém případě by se u druhého podnikatele jednalo o příjem dle § 7 zákona o daních z příjmů, který podléhá i sociálnímu a zdravotnímu pojištění.

  Obecně není zakázáno uzavřít jinou smlouvu s jinou osobou než zaměstnancem či podnikatelem. Pro uplatnění do daňových výdajů musí podnikatel prokázat, že se jedná o výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů. To, že nebyl uzavřen pracovněprávní vztah, není samo o sobě důvodem pro vyloučení výdaje z daňových výdajů.

  V této souvislosti upozorňujeme, že v případě, že poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce, jedná se o příjem ze závislé činnosti, i když se nejedná o pracovní poměr.

  V případě příjmů dle § 10 zákona o daních z příjmů z příležitostných činností, které jsou do výše 20 000 Kč za kalendářní rok osvobozeny od daně z příjmů, upozorňujeme, že i tyto osvobozené příjmy se započítávají do příjmů manželky pro uplatnění slevy na manželku bez příjmů u manžela.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.