Otázka v diskusi:
Manko a DPH

Elena, 7.2.2010

Na základě rozhodnuti Nejvyššího správního soudu ČR č.1 Afs 51/2009-67 spadá manko do zdanitelných plnění a podléhá proto DPH. Výjimkou jsou případy, kdy:
a) bude manko předepsáno k náhradězaměstnanci na základě dohody o hmotné odpovědnosti
b) manko je způsobeno krádeží nebo zničením
c) jedná se o technický nebo technologický úbytek v normě stanovené poplatníkem - ZDP §25/2
d) jedná se o neúmslnou záměnu, kde je možná kompenzace manka a přebytku-PVZÚ §58/1/c
Příklad:
a) 549/132 a 335/648
b) 549/132
c) 5xx/132 a 61x/132
d) příjemka 132/5xx, výdejka 5xx/132
Manko zdanitelné: 549/132 a 549/343(DPH podle dokladu o použití)

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.