Otázka v diskusi:
Odpis nemovitosti

Vojtěch Novák, 26.1.2010

Dobrý den,10/2009 jsm z vlastních prostředků koupil za 650 000 Kč nemovitost.K 1.1.2010 jsem ji vložil do obchdního majetku a chci se zeptat jaké budou odpisy.Děkuji za odpověï.

3 odpovědi:

 • spamer, 1.4.2012

  necum
 • spamer, 1.4.2012

  pardon, myslel jsemze to smazu :-x
 • Monika, 4.2.2010

  Z hlediska daně z příjmů se za vstupní (pořizovací) cenu bude považovat kupní cena nemovitosti a výdaje (náklady) s jejím pořízením související, popř. ji lze zvýšit o náklady prokazatelně vynaložené na opravy a technické zhodnocení před jejím vložením do obchodního majetku. V prvním roce odpisování je nutné nemovitost zatřídit do odpisové skupiny podle přílohy č. 1 zákona o daních z příjmů a zvolit způsob odpisování (rovnoměrný nebo zrychlený), který není možné po celou dobu odpisování již změnit. Daňové odpisování lze i přerušit, pak je nutné respektovat § 26 odst. 8 zákona o daních z příjmů. (Příklad: pořizovací cena = 650 tis. Kč, zařazení do 5. odpisové skupiny - 30 let, rovnoměrné odpisy - v prvním roce odpisování činí max. daňový odpis 1,4 % z 650 tis. Kč, v dalších letech (pokud nedojde ke změně vstupní ceny) 3,4 % z 650 tis. Kč.)
  Pokud by poplatník vedl podvojné účetnictví, vztahují se na něj příslušná ustanovení zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky (povinnost sestavení odpisového plánu; stanovení účetních odpisů s ohledem na reálné opotřebení odpovídající běžným podmínkám používání hmotného majetku...).

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.