Otázka v diskusi:
obrat pro výkaz DPH

TT, 19.1.2010

Prosím, pokud sečtu všechny výnosové účty 6xx, dostanu částku obratu,podle
které určím kód zdaňovacíh období na výkaze DPH za 12/2009. Je ještě něco, co se počítá do obratu jako úplata a není zaúčtováno ve výnosech? Děkuji.

2 odpovědi:

 • BB, 15.4.2012

  Ve škole máme zjednodušený výkaz DPH. Tabulka je rozdělena na DPH na vstupu a DPH na výstupu. Na vstup sečtu všechny 343 ze strany MD, na výstup ze strany D. Zahrnuje to i DPH ze zahraničí, na které mám odpočet (343 je na straně D, pak na MD) nebo DPH z reklamací? Díky moc!
 • Miki, 5.2.2010

  Při stanovení obratu pro účely DPH bych odkázala na jeho definici v zákoně o DPH, v § 6 odst. 2. Z ní vyplývá, že do obratu se zahrnují "úplaty bez daně", které osobě povinné k dani (plátci) náleží za uskutečněná plnění s místem plnění v tuzemsku (nezapočítávají se tudíž úplaty za plnění s místem plnění mimo tuzemsko).
  Do obratu se však nezahrnuje "úplata" z prodeje hmotného majetku a odpisovaného nehmotného majetku nebo pozemků představujících dlouhodobý hmotný majetek a dále "úplata" za plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. Výjimkou jsou "úplaty" z převodu a nájmu pozemků, staveb, bytu a nebytových prostor a z nájmu dalších zařízení a "úplaty" z finančních a pojišťovacích činností (§ 54 až § 56), které do obratu vcházejí, pokud nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně.
  "Úplatou" se pro účely zákona o DPH rozumí zaplacení v penězích nebo platebními prostředky nahrazujícími peníze nebo poskytnutí nepeněžitého plnění jako protiplnění zbožím nebo službou.
  Logicky tedy vznikají rozdíly mezi tím, co je zaúčtováno ve výnosech, a tím, co se zahrnuje do obratu pro účely DPH (nemusí to být vždy všechny částky ve výnosech).

  Zdravím
  :/

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.