Otázka v diskusi:
Poměrná část odpočtu

Dana, 18.1.2010

Zastupitelstvo malé obce (roční rozpočet cca 1 mil) má záměr vybudovat v obci kanalizaci (rozpočet 10 mil.). Velká část výdajů bude pokryta z dotace. Bohužel DPH není způsobilým výdajem této dotace. Z tohoto důvodu se obec stává dobrovolným plátcem DPH.

v současné době má příjmy:
z působnosti výkonu veřejné správy 100 tisíc

z ekonomické činnosti
- osvobozená plnění bez nároku na odpočet (především nájmy bytů, pozemků a nebytových prostor neplátcům) 80 tisíc
- zdanitelná plnění - dodání elektrické energie, služby čističky odpadních vod, - uplatněna forma přeúčtování dle §36/11 30 tisíc
- kopírování za úplatu, sečení trávy za úplatu apod, 5 tisícU přijatých plnění použitých jak pro výkon veřejné správy tak pro ekonomickou činnost mohu použít nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši.

OTÁZKA: Jak tuto poměrnou výši vypočítat?

Poměrná výše = daň na vstupu u přijatých plnění x koeficient


činnosti, při jejich uskutečnění jsem osoba povinná k dani
Koeficient = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
činnosti, při jejich uskutečnění jsem osoba povinná k dani + výkony veřejné správy


80 + 30 + 5
tedy konkrétně v číslech koeficient = ------------------------------------------------ = 0,53
(80 + 30 + 5) + 100

Tímto keficientem se pak budou násobit přijatá zdanitelná plnění za nákup kopírky, zabezpečení jejího provozu, nákup PHM do sekačky, opravy sekačky, telefony.


Je tento postup správný?

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.