Otázka v diskusi:
2 podniky vedené pod jedním živnostenským listem

Hela, 15.1.2010


Dobrý den,

v tuto chvíly máme otevřený jeden podnik, kdy zatím nejsme plátci DPH. Ovšem přemýšlíme, že bychom do budoucna otevřeli podnik druhý, ovšem oba podniky by byly hlášeny na jeden živnostenský list. Jak se pak počítá hranice pro určení zda-li jsem nebo nejsem plátce DPH? Když si povedu na oba podniky daňovou evidenci odděleně, abych měla přehled o jednotlivých provozech, tak když bych měla uvést příklad, jedna provozovna bude mít roční tržby 700 000 Kč a druhá provozovna např. 450 000 Kč. Budu v tomto případě stále neplátce DPH nebo se příjmy z obou provozoven sčítají a já se tak budu muset zaregistrovat jako plátce DPH?

Děkuji Vám za odpověï, s pozdravem Šmídová Helena

1 odpověd:

  • Monika, 5.2.2010

    Pokud bude obě provozovny provozovat jedna osoba, je nutné vycházet z dosahovaných tržeb obou provozoven - to je ekonomická činnost této osoby. Jakmile bude překročena hranice 1 mil. Kč (počítáno měsíčně vždy za 12 bezprostředně předcházejících kalendářních měsíců), je nutné se zaregistrovat na FÚ jako plátce (do 15 dnů od měsíce, kdy byl limit překročen) a ze zákona se příslušná osoba stane plátcem od 1. dne třetího měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl stanovený obrat překročen.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.