Otázka v diskusi:
zkrácení doby odepisování

Pavča, 17.6.2009

nabyla již platnosti změna odepisování? Je možno tuto
změnu použít u hospodářského roku do 30. 6. 2009?

1 odpověd:

  • Monika, 18.6.2009

    Návrh změny daňových odpisů je součástí návrhu zákona o podpoře hospodářského růstu a sociální stability. Konkrétně by se mělo jednat o nový § 30a, který bude upravovat možnost uplatnění mimořádných odpisů u hmotného majetku zařazeného v 1. a 2. odpis. skupině a pořízeného v období od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010. Toto nové ustanovení by mělo nabýt účinnosti dnem vyhlášení uvedeného zákona ve Sbírce. Zatím ale toto nenastalo. Osud tohoto zákona je následující - Senát jeho návrh projednal a schválil na své 8. schůzi včera, tj. 17. 6. 2009. Musíme se však počkat na ukončení celého legislativního procesu a vyhlášení schváleného (konkrétního) znění zákona ve Sbírce (doporučuji sledovat www.sbirka.cz).

    Zdravím. Monika

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.