Otázka v diskusi:
Poplatek za znečištění ovzduší

Věrka, 20.5.2009

V květnu 2009 jsme obdrželi rozhodnutí OŽP Magistrátu na doplatek poplatku za znečištění ovzduší dle zákona č. 86/2002 za rok 2008 spolu s výměrem záloh na r.2009. Doplatek činí cca 50 tis.Kč. Je možno tento doplatek účtovat jako daň.náklad r.2009, když nebyla na něj tvořena dohadná položka na úč. 538/389 v roce 2008.Je to první případ doplatku za všechna leta zpět, vždy byl přeplatek tak jsme dohad netvořili. V literatuře jsem se dočetla, že doměrky daní a poplatků, které nabudou právní moci v běžném roce jsou nákladem tohoto roku tj.2009. V tomto případě je i podmínkou úhrady poplatku nabytí právní moci a úhrada je celnímu úřadu.

1 odpověd:

  • Monika, 26.5.2009

    Je pravdou, že pokud fin. úřad doměří daň, tak částka doměřené daně se stává nákladem toho roku, kdy je rozhodnutí doručeno (zaúčtuje se k datu doručení, protože k tomuto datu nabývá účinnosti), a v tomto roce ovlivní základ daně. U daní, které jsou daňovým nákladem až v okamžiku zaplacení, se může doměrek daňově zohlednit až po jeho zaplacení.
    Ve Vašem případě si nejsem postupem úplně jistá. Spíše to na mě dělá dojem, že více než o doměření poplatku se jedná o provedení vyúčtování, jehož výsledkem je doplatek (trochu mě v tom ujišťuje i ten fakt, že na jeho základě jste obdrželi i nový předpis záloh na r. 2009). Nevím, jak účtujete v průběhu roku, ale já bych logicky postupovala tak, že bych účtovala o zapl. zálohách, ke konci roku bych zaúčtovala odhad nákladů (např. ve výši zapl. záloh) a po obdržení vyúčtování v násl. roce bych vyúčtovala rozdíl z vyúčtování (doplatek/přeplatek) a zúčtovala zálohy. Rozdíl z vyúčtování by mi pak ovlivnil náklady běžného roku.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.