Otázka v diskusi:
Poskytnutí služebního auta k soukromým účelům

Aleš, 20.5.2009

Můj dotaz zní: zaměstnanec má služební auto i k soukromým účelům, je mu připočítáváno k hrubé mzdě 1% z pořizovací ceny a je to podloženo písemnou dohodou.Byl uplatněn odpočet DPH v pné výši při nákupu auta. Setkal jsem se s tvrzením, že pokud je to 1% s DPH, není potřeba soukromě ujeté kilometry vykazovat jako zdanitelné plnění podle § 14 ZDPH. To připočtené DPH k tomu 1% to prý řeší. Máte někdo s tímto zkušenosti? je tento výklad správný?
Děkuji za reakce.

1 odpověd:

  • Monika, 26.5.2009

    Podle zákona o DPH je zaměstnavatel povinen odvést daň za každé zdaň. období, kdy zaměstnanec používal auto pro soukromou potřebu. Částku, z níž bude odvádět daň, odvodí z celkových nákladů, které má na provoz auta, a míry používání pro soukromé účely (např. dle počtu soukromě ujetých km). Evidence soukr. ujetých km je důležitá i pro to, aby zaměstnavatel mohl korigovat uplatněný odpočet z PHM - pokud uplatnil v celé výši, musí ze soukr. spotř. PHM rovněž odvést daň.
    Zákon o daních z příjmů pouze řeší, jak stanovit výši nepeněžního příjmu zaměstnance.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.