Otázka v diskusi:
Auto na leasing

Jana, 20.5.2009

V 1/2008 jsem pořídíla nákladná auto na leasing na 36 měsíců s následnou koupí DHM. Ze splátek jsem si v roce 2008 uplatňovala DPH. Nájemné bych měla přepočítata dle 2 odp.skupiny a dávat do nákladů 60 měsíců dle § 24 odst.4. Součástí splátek je také havarijní pojištění, to se musí také rozpočítat?
Děkuji

1 odpověd:

  • Monika, 26.5.2009

    Od 1.1.2008 se změnily podmínky pro daň. uplatnění nájemného z finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku. V uvedeném případě se prodloužila doba nájmu, která musí trvat nejméně min. dobu odpisování uvedenou v § 30 odst. 1 ZDP (tzn. u nákl. automobilů odpisovaných ve 2. odpis. skupině 5 let).
    Z dotazu není jasné, kdy byla smlouva o fin. pronájmu uzavřena, což je pro posouzení celé záležitosti podstatné. Pokud byla smlouva uzavřena do 31. 12. 2007, postupuje se až do doby jejího ukončení podle podmínek platných do 31. 12. 2007 (v té době byla požadována min. doba nájmu 3 roky - počítáno od data předání auta nájemci ve stavu způsobilém k obvyklému užívání). Nemá na to vliv ani skutečnost, že auto bylo předáno a nájemcem převzato až v lednu 2008. Žádný "přepočet" se tudíž neprovádí. Pokud byla smlouva uzavřena až v r. 2008, pro daň. uznatelnost nájemného musí být doba nájmu min. 5 let a musí být současně splněny i další podmínky, které zákon stanoví.
    Havarijní pojištění ani pojištění odpovědnosti z provozu vozidla není nájemným.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.