Otázka v diskusi:
obnovení OSVČ, zapomenutí požádání o vstupu do paušálního režimu

Jan Novák, 23.4.2024

Dobrý den,

pokud podnikatel obnoví činnost a zapomene požádat o vstup do paušálního režimu, může se podnikání přeruši, znovu obnovit a zažádat o vstup?

Zdraví,
Jan Novák

7 odpovědí:

 • Vojtěch Král, 1.5.2024

  Výhodně a solidně k financím.

  Jste ve svízelné finanční situaci a nevíte kam se obrátit, protože banka vám z nějakého důvodu vaši žádost zamítla. Pak využijte této skvělé příležitosti a získejte úvěr od 41.000 Kč až do 10.500.000 Kč. Splatnost tohoto úvěru se dá nastavit až na 240 měsíců s možností předčasného splacení kdykoliv zdarma bez navýšení. Víc informací o tomto úvěru vám poskytnu na: emailu: VOJTECHKRAL2@GMAIL.COM.
 • Vojtěch Král, 1.5.2024

  Výhodně a solidně k financím.

  Jste ve svízelné finanční situaci a nevíte kam se obrátit, protože banka vám z nějakého důvodu vaši žádost zamítla. Pak využijte této skvělé příležitosti a získejte úvěr od 41.000 Kč až do 10.500.000 Kč. Splatnost tohoto úvěru se dá nastavit až na 240 měsíců s možností předčasného splacení kdykoliv zdarma bez navýšení. Víc informací o tomto úvěru vám poskytnu na: emailu: VOJTECHKRAL2@GMAIL.COM.
 • Vojtěch Král, 1.5.2024

  Výhodně a solidně k financím.

  Jste ve svízelné finanční situaci a nevíte kam se obrátit, protože banka vám z nějakého důvodu vaši žádost zamítla. Pak využijte této skvělé příležitosti a získejte úvěr od 41.000 Kč až do 10.500.000 Kč. Splatnost tohoto úvěru se dá nastavit až na 240 měsíců s možností předčasného splacení kdykoliv zdarma bez navýšení. Víc informací o tomto úvěru vám poskytnu na: emailu: VOJTECHKRAL2@GMAIL.COM.
 • Vojtěch Král, 1.5.2024

  Výhodně a solidně k financím.

  Jste ve svízelné finanční situaci a nevíte kam se obrátit, protože banka vám z nějakého důvodu vaši žádost zamítla. Pak využijte této skvělé příležitosti a získejte úvěr od 41.000 Kč až do 10.500.000 Kč. Splatnost tohoto úvěru se dá nastavit až na 240 měsíců s možností předčasného splacení kdykoliv zdarma bez navýšení. Víc informací o tomto úvěru vám poskytnu na: emailu: VOJTECHKRAL2@GMAIL.COM.
 • Vojtěch Král, 1.5.2024

  Výhodně a solidně k financím.

  Jste ve svízelné finanční situaci a nevíte kam se obrátit, protože banka vám z nějakého důvodu vaši žádost zamítla. Pak využijte této skvělé příležitosti a získejte úvěr od 41.000 Kč až do 10.500.000 Kč. Splatnost tohoto úvěru se dá nastavit až na 240 měsíců s možností předčasného splacení kdykoliv zdarma bez navýšení. Víc informací o tomto úvěru vám poskytnu na: emailu: VOJTECHKRAL2@GMAIL.COM.
 • Vojtěch Král, 1.5.2024

  Výhodně a solidně k financím.

  Jste ve svízelné finanční situaci a nevíte kam se obrátit, protože banka vám z nějakého důvodu vaši žádost zamítla. Pak využijte této skvělé příležitosti a získejte úvěr od 41.000 Kč až do 10.500.000 Kč. Splatnost tohoto úvěru se dá nastavit až na 240 měsíců s možností předčasného splacení kdykoliv zdarma bez navýšení. Víc informací o tomto úvěru vám poskytnu na: emailu: VOJTECHKRAL2@GMAIL.COM.
 • Michal Mach, 23.4.2024

  Dobrý den,

  Lhůta pro podání Oznámení o vstupu do paušálního režimu je do desátého dne rozhodného zdaňovacího období, tj. období, ve kterém poplatník vstupuje do paušálního režimu (tj. obecně do 10. ledna).

  Pro poplatníka, který chce do paušálního režimu vstoupit nově od 1. ledna 2024, je tak posledním dnem lhůty pro podání „Oznámení o vstupu do paušálního režimu“ středa 10. ledna 2024.

  Poplatník daně z příjmů fyzických osob, který teprve zahajuje podnikatelskou činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, po desátém lednu, může oznámení o vstupu do paušálního režimu podat správci daně do dne zahájení této činnosti.

  Tedy, jak by to bylo při vaší kombinaci ( přerušení, zahájení - přerušení ) nevím, pravděpodobně zahájíte podnikání, počkáte do konce roku a od 1. do 10. ledna se přihlásíte.

  FS uvádí toto :
  Poplatník platně vstoupí od ledna 2023 do paušálního režimu. V březnu 2023 přeruší svoji podnikatelskou činnost, kterou chce opět zahájit v září 2023. Je pravdou, že v případě přerušení podnikání přestanu být poplatníkem v paušálním režimu? Pokud ano, mohu se od září 2023 při opětovném zahájením podnikání rozhodnout, zda znovu vstoupím do paušálního režimu, či nikoli?

  V případě, že poplatník vstoupil platně do paušálního režimu a následně v průběhu zdaňovacího období chce podnikání přerušit (podá správci daně oznámení o ukončení paušálního režimu), přestane být poplatníkem v paušálním režimu ke konci kalendářního měsíce, ve kterém přestane být osobou samostatně výdělečně činnou. Zároveň přestává od dalšího měsíce platit paušální zálohy.

  Nově se poplatník, který přerušil svou činnost, stává při jejím opětovném zahájení v témže roce automaticky ze zákona poplatníkem ve stejném pásmu paušálního režimu jako před přerušením činnosti, bez možnosti volby. Nejsou sledovány žádné další podmínky jako např. jaké příjmy poplatníkovi plynuly v období přerušené podnikatelské činnosti, nebo výše příjmů pro splnění podmínky, aby daň byla rovná paušální dani. Poplatník, který svou samostatnou výdělečnou činnost znovu zahajuje je povinen oznámit tuto skutečnost správci daně podáním Oznámením o vstupu do paušálního režimu, dále příslušné správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně.

  Ale pokud to chápu, platí to pro poplatníka který v daném roce již v PR byl, přerušil podnikání a znovu jej stihl v daném roce zahájit. Jak je to při té vaší kombinaci, nevím, nedohledal jsem.

  Já paušální režim OSVČ v podstatě nesleduji, u podnikatele v něm není co účtovat ( nevede ani účetnictví ani DE ) jsou to v zásadě pravidla stanovená FS.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.