Otázka v diskusi:
Dobropis k fakturám z roku 2019

Blanka Frydrychova, 27.3.2024

Dobrý den,

mám tady takový zapeklitý případ. Poslali jsme zákazníkovi v roce 2019 zboží do USA a vystavili mu k tomu zboží faktury. Zákazník je nezaplatil, protože jsme mu zboží poslali za menší ceny, než na ně má vystavené PO. Bohužel to má předchůně neřešila a řešíme to až teď. Zákazník po nás chce, abychom původní faktury stornovali a vystavili nové, tak aby mu ceny seděly na jeho PO. To znamená, za vyšší ceny. Je to vůbec možné? Můžu mu vystavit dobropisy k těm původním fakturám z roku 2019 a vystavit nyní nové s vyšší cenou? Připomínám, že jde o faktury pro zákazníka mimo EU, zákazník je z USA

Předem děkuji za pomoc

1 odpověd:

 • Michal Mach, 27.3.2024

  Dobrý den,

  toto musí posoudit daňový poradce, v ZDPH §42 je uvedeno :

  § 42 Oprava základu daně

  12) Při pořízení zboží z jiného členského státu, dodání zboží do jiného členského státu, poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku, poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko, režimu přenesení daňové povinnosti a při dovozu a vývozu zboží, provede plátce nebo identifikovaná osoba opravu základu daně obdobně podle odstavců 1 až 9.

  kdy odstavec 8 :

  8) Opravu základu daně nelze provést, pokud den uvedený v odstavci 3 nastane po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního uskutečněného zdanitelného plnění nebo došlo k přijetí úplaty, pokud se zdanitelné plnění ještě neuskutečnilo.

  To je obchodní případ z roku 2019 tedy 6 let nazpět. Já vůbec netuším jak je to v USA ale v ČR je jednak základní oprava základu daně limitována uplynutím 3 let, jednak po 3 letech je podle Občan. zákoníku tedy dle práva v ČR vaše pohledávka promlčena, v podstatě jí nelze vzmáhat. Pokud ale máte obchodní vztah s odběratelem z USA uzavření podle obchodních smluv z USA, tedy pod jurisdikcí USA tak to bohužel absolutně netuším.
  Pokud vám to tedy vůbec chce ještě zaplatit, asi bych požádal o proplacení původních FA ( i když 6 let už nemají co dělat ve vašem účetnictví, pokud to nebylo řešeno, máte mít opravné položky a po takové době ty staré pohledávky odepsané ) . Pokud tam ˇv účetnictví nějak prostě pořád jsou, tak je buď proplatí, nebo je odepište rovnou bez OP, ale tady a po 6 ti letech nedaňově.
  Jinak dobropisem snižujete původní FA, vrubopisem zvyšujete, ale po 6 ti letech už asi nic neuděláte.

  V ČR lze, pokud je nejasný obchodní vztah, různé závazky a pohledávky protistran, řešit tzv. dohodou o narovnání.
  Při uzavření dohody o narovnání je původní závazek (příp. pohledávka) nahrazen závazkem novým, to znamená, že původní závazek zaniká. Po uzavření dohody není možné zkoumat, zda nový závazek vznikl na základě platného anebo neplatného právního jednání. Cílem dohody je předcházení dalším nesrovnalostem, sporům či nákladům, které by vznikly v případě soudního sporu. Dohoda o narovnání nemůže vystupovat sama o sobě, ale vztahuje se k předchozím sporným nebo pochybným právům. Z hlediska ZDP je rozhodující ekonomický důvod existence závazku, tj. jeho kauza. Ta se zpravidla odvíjí z právních vztahů, které předcházely uzavření dohody o narovnání.
  Dohoda o narovnání ovlivní základ daně ve zdaňovacím období, ve kterém nastal okamžik její účinnosti – viz pokyn GFŘ D-22 komentář k § 23 odst. 2 ZDP a má také dopady do DPH.

  Já se do tohoto nechci více pouštět, to už je případně pro právníky a daňové poradce.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.