Otázka v diskusi:
Prodej darovaného bytu po 1 roce

Lenka Klocová, 7.2.2024

Dobrý den,
prosím o radu. Osoba prodává byt, který jí byl před 1 rokem darován, byl pak pronajímán. Jeho prodej se bude danit? Může se dát do výdajů cena ze znaleckého posudku ke dni darování? Děkuji.

1 odpověd:

 • Michal Mach, 7.2.2024

  Dobrý den,

  kontaktujte daňového poradce, to je případ od případu.

  Obecně :
  Daň z příjmů za rok 2024
  Pokud prodáte nemovitost v roce 2024, dochází vlivem konsolidačního balíčku ke změně. Nově se sazba daně počítá ze 36 násobků hrubé mzdy. Pro rok 2024 je to 1.582.812 Kč ročně.

  Celkový příjem do 1.582.812 Kč (36 násobek hrubé mzdy pro rok 2024) se daní 15 %.
  Příjem nad 1.582.812 Kč se daní sazbou 23 %.

  Daní se jen zisk, ne příjem
  Základem daně je příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení. Příjmem je částka získaná prodejem. Výdajem je částka, za kterou jste nemovitost koupili. Mezi další nejčastější výdaje se pak řadí např. právní náklady, posudky, opravy, technické zhodnocení, náklady za realitní kancelář atd.

  Kdy jste osvobozeni od daně z příjmu
  Fyzické osoby jsou od daně z příjmu osvobozeny v případech, které jsou stanoveny v § 4 Zákona o dani z příjmu.

  1) Nemovitost vlastníte 5 respektive 10 let
  Doba osvobození záleží na tom, kdy jste nemovitost nabyli.

  Pokud jste nemovitost nabyli po 1. lednu 2021, jste od daně z příjmu při prodeji osvobozeni po 10 letech od jejího nabytí, a to v souladu s novelou Zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmu, která nabyla účinnost 1. ledna 2021.

  Pokud prodáváte nemovitost, kterou jste nabyli před 1. lednem 2021, jste osvobozeni od daně z příjmu 5 let od jejího nabytí, dle Zákona č. 386/2020 Sb. Čl. 4 odst. 1.

  Podle §4 zákona o dani z příjmu jsou fyzické osoby osvobozeny od daně z prodeje nemovitosti v následujících případech.

  2) Nemovitost vlastníte nejméně 2 roky a máte v ní bydliště
  Pokud v bytě nebo rodinném domě máte bydliště nejméně po dobu 2 roky bezprostředně před prodejem, jste od daně osvobozeni.

  3) Použijete peníze z prodeje na obstarání vlastní bytové potřeby
  Pokud prodáte byt nebo rodinný dům a použijete prostředky na obstarání bytové potřeby (bytovou potřebu definuje § 4b Zákona o dani z příjmu) do konce zdaňovacího období následujícího po zdaňovacím období, kdy jste peníze získali nebo použijete částku odpovídající získaným prostředkům na obstarání vlastní bytové potřeby před jejich získáním, nejdříve však ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím zdaňovacímu období, ve kterém poplatník tyto prostředky získal. Viz. §4 odstavec 1 a) Zákona o dani z příjmu.

  Příklad

  V lednu 2024 jste získali částku 3 mil. Kč z prodeje bytu. Tato částka bude od daně z příjmu osvobozena, pokud v období od 1.1. 2023 do 31. 12. 2025 investujete částku 3 mil. na řešení svých bytových potřeb.

  Osvobození od daně musíte nahlásit na Finanční úřad
  Pokud chcete být osvobozeni od daně z příjmu z důvodů uvedených v odstavci 3), musíte od roku 2021 podat oznámení o získání prostředků z prodeje svému správci daně. Pokud tuto skutečnost neohlásíte, nemůžete osvobození od daně z příjmu použít.

  Dále se tam ještě v některých případech započítává doba po kterou byl byt u dárce, pokud je obdarovaný v linii přímé.

  To není jednoduché, kontaktujte daň. poradce ať se podívá na váš konkrétní případ.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.